HizmetlerimizBelge Başvuru Prosesi

Başvuru sahibinden aşağıdaki hususları içeren imzalanmış başvurunun tamamlanmasını talep edilir:

  • İstenilen belgenin kapsamı
  • Belgelendirme türü (ilk belgelendirme, kapsam genişletme, yeniden belgelendirme, kapsam daraltma)
  • Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve değerlendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ilişkin beyan
  • Başvuru sahibi hakkında tanınmasını ve ulaşılmasını sağlayacak genel bilgi ve belgeler

Bu kapsamda başvuru için gerekli evraklar şunlardır:

  1. Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
  2. Metal Sektörü için Sertifikalarda kullanılmak üzere 2 adet fotoğraf(Adayın isteğine bağlı)
  3. Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya bankamatik makbuzu
  4. Nüfus cüzdan fotokopisi
  5. Ulusal Yeterlilikte tanımlanan Yeterlilik sınavına giriş şartlarında belirtilmiş zorunlu evraklar

Adaylar, Kampüs’e bizzat gelerek veya web sitesi üzerinden sınav başvurusunda bulunabilirler. Web sitesi üzerinden başvuran adaylar, sınav günü vermiş oldukları bilgileri içeren sınav başvuru formunu imzalamak zorundadır. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu ile nüfus cüzdanının önlü arkalı taranmış hali, adaylar tarafından Kampüs’e geldiklerinde teslim edilecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme süreci bireysel takip edilen bir süreç olduğunda ödemenin aday tarafından yapılması esastır. Bireysel olarak yapılan ödemelerde adayın ödeme açıklaması kısmında T.C. Kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir.

Sınav programı başvurular ve talepler de dikkate alınarak periyodik olarak Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir. FR.005 Sınav Tanımlama Formu Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından doldurularak, sınav programı MYK’ ya en az 48 saat öncesinden bildirilir.

Sınav ücreti, web sitesinde ilan edilen banka hesap numarasına, havale veya EFT yoluyla yatırılabilir. Ücretler yıllık olarak düzenlenir ve web sitesinden ilan edilir. Hazırlanan ücret tarifeleri MYK web sitesi üzerinden de takip edilebilir.

Aday Özel Durumları

Başvuru sahiplerinin, bir özür durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyması söz konusu ise, bu hususlar başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir.

İlgili özür durumunun belgelendirme kapsamında belirtilen şartlarına göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği Karar Verici tarafından değerlendirilir.

Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmemesi durumunda, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır. Bu tedbirlerin alınması sırasında adil ve tarafsız bir ölçme değerlendirme sürecinin sağlanması esastır.

Başvuru sahibinin, Türkçe okuma yazma bilgisi eksikliğine bağlı okutman, tercüman vb. Özel durum bildiriminde bulunması halinde, Kampüs tarafından söz konusu destekler sağlanacaktır. Ancak, bu desteklerin ücreti başvuran aday tarafından karşılanır.