Hakkımızda

Tarafsızlık Taahhüdümüz

Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi,

• Kurumumun bağlı olduğu yasalara uygun,

• Misyonu ve vizyonu ile uyumlu,

• Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayarak,

• Belgelendirme sürecinde; başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız, adil ve objektif davranarak,

• Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçerek ve ilgili durumları şeffaf bir şekilde kayıt altına alarak,

• Belgelendirme prosesi ile ilgili başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyerek,

• Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin belgelendirme süreçlerinde elde edilen tüm bilgi belgelerin gizliliğini güvenliğini sağlayarak ve tüm bu bilgi ve belgelerin ilgili tarafların izni bilgisi ve yazılı izni olmaksızın paylaşmayarak,

• Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürümesine ve gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak,

• Personel el kitabının ve tüm prosedürlerinin içeriğine bağlı,

• Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları çerçevesinde,

• ISO 17024 standardına uygun bir biçimde,

tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.