HizmetlerimizAday Başvuru Formu için tıklayınız

BAŞVURU FORMU EKİ için tıklayınız
(KAYNAKÇILIK-Çelik Kaynakçısı-Alüminyum Kaynakçısı-Kaynak Operatörü İçin)

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SZ-03 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız


                                                       BELGE VERME PROSEDÜRÜ

Belgelendirme için başvuran aday, başvuruda bulunduğu meslek dalına ait UY’nin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde belirlenen, teorik/mülakat ve performansa dayalı değerlendirmeleri sonucunda, ilgili Karar Verici tarafından, belgelendirme şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi ile belge almaya hak kazanacaktır.

Belgelendirme kararını veren kişi adayın sınavında veya eğitiminde görev almamıştır.

Karar Vericiler, belgelendirme karar vericisi olarak, uygunluk değerlendirmesi için FR.033 Belgelendirme Karar Formu’nu kullanır ve sınav sonuçlarını inceleyerek belge almaya hak kazanan adayları belirler.

Belge almaya hak kazananların listesi ile sınava ilişkin diğer bilgiler MYK’ ya elektronik ortamda iletilir ve adaya Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK tarafından düzenlenir ve Kampüs’e gönderilir. Belgenin Kampüs’e ulaşmasını takip eden 20 gün içerisinde adaya gönderilmesi sağlanır. Adayın merkeze ulaşabilmesi durumunda, teslim işlemi doğrudan kendisine yapılır. Adayın merkeze ulaşamayacağı durumlarda posta yolu ile ulaştırılması sağlanır.

MYK tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi ücreti, sınav ücretinden ayrı olarak aday tarafından karşılanır. Bu durum web sitesinde açık bir şekilde belirtilmiştir.

Belgeler, ilgili meslek dalına ait UY’ de belirlenen süreler içerisinde geçerli olacaktır.

Verilen belgelerin geçerlilik durumu hakkındaki bilgiler, Kampüs web sitesi üzerinden ve e-devlet üzerinden belge numarası ve belge sahibinin T.C. Kimlik numarası ile sorgulanabilmektedir.

Adayın belgelendirme kararının “Kısmen Sınav Tekrarı” olması durumunda, belgelendirme sürecine devam etmek istememesi veya kendi talebine istinaden Kampüs tarafından başarılı olunan sınavlara dair FR.019 Mesleki Yeterlilik Birim Başarı Belgesi düzenlenmesi sağlanır. Başarı Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmez.

Kampüs tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alır.

  • Kampüs logosu, MYK ve TÜRKAK akreditasyonuna ilişkin logolar
  • Belgelendirme kapsamı ile alt kapsam ve seviyesi
  • Belgelendirilen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası
  • Belge numarası ve tarihi
  • Belgenin geçerlilik süresi
  • Genel Müdür imzası

Belgenin arka yüzünde ise, belge ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Belgeleri hazırlanan adaylara, karşılıklı yükümlülüklerin yer aldığı ve daha önce imzalamış oldukları SZ-03 Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi Kampüs tarafından imzalanarak belgeleri ile birlikte teslim edilir.