Hizmetlerimiz

Fiyat Listesi

 

                                                         ÖZEL AÇIKLAMALAR

♦Yeterlilik Zorunlu Birimleri (A...) zorunlu birimleri için yapılan ilk başvurularda talep edilen ücret, tabloların altında; Yeterlilik için toplam ücret bedeli olarak verilmiştir. Zorunlu birimlere ilave olarak istenen seçmeli Yeterliliklerden (B1) için başvuran adaylar sınav başvuru ücretine ilave olarak seçmeli birim ücretine ilave olarak öderler.

♦Belirtilen fiyatlara % 18 KDV dahildir.

♦Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır

♦6645 Sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviği getirilmiştir. 5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan düzenleme ile 4447 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 31/12/2017 ibaresi 31/12/2019 şeklinde değiştirilmiş, belge masrafı ile sınav ücretinin tamamının fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. 

♦Başarılı adaylardan 150.-TL MYK belge masraf karşılığı belge basım aşamasında talep edilir. Ancak, Tehlikeli ve ve çok tehlikeli işler sınıfına giren ve Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.

♦Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir

♦Yeniden belge basımda; belge yenileme ücreti 150, TL ve Belge yenileme masraf ücreti 150, TL olmak üzere 300, TL talep edilmektedir.

♦ÜCRETSİZ SINAV HAKKI: Sadece tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Devlet Teşviği Kapsamına giren meslek dallarında (2), diğer tüm mesleklerde (1) ücretsiz sınav tekrarı hakkı tanınır.

♦10 kişi ve üzeri başvurularda  %10 iskonto uygulanır.         

♦Alüminyum Kaynakçısı-(Seviye 3) / Çelik Kaynakçısı-(Seviye 3) / Kaynak Operatörü-(Seviye 4) sınavsız belge yenilemede  istenecek olan tahribatlı/tahribatsız muayene, ücretleri aday ya da tek nokta başvurusunu yapan kişi/firma tarafından karşılanacaktır.

                                                                                

                                                                   SINAV ÜCRETLERİ

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

 ​​ 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

100,00​​ 

350,00​​ 

11UY0011-3 ​​ Ahşap Kalıpçı  Seviye 3 Rev.03

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

250,00​​ 

A2

Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

TEORİK

150,00​​ 

730,00​​ 

 

A2

Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

PERFORMANS

580,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.080,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

110,00​​ 

320,00​​ 

12UY0054-3  ​​ ​​ ​​ ​​​​ Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 Rev.00

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

210,00​​ 

A2

Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması

TEORİK

170,00​​ 

855,00​​ 

 

A2

Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması

PERFORMANS

685,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.175,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

 ​​ 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

110,00​​ 

320,00​​ 

12UY0055-3  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 Rev.00

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

210,00​​ 

A2

Alçı Sıva Uygulaması

TEORİK

170,00​​ 

855,00​​ 

A2

Alçı Sıva Uygulaması

PERFORMANS

685,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.175,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

11UY0012-3 ​​ Betonarme Demircisi Seviye 3 Rev.03

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

110,00​​ 

360,00​​ 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

250,00​​ 

A2

Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

TEORİK

150,00​​ 

740,00​​ 

A2

Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

PERFORMANS

590,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.100,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

​​ 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

110,00​​ 

330,00​​ 

12UY0049-3 Betoncu Seviye 3 ​​ Rev.00

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

220,00​​ 

A2

Genel Betoncu İşlemleri

TEORİK

180,00​​ 

870,00​​ 

A2

Genel Betoncu İşlemleri

PERFORMANS

690,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.200,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

110,00​​ 

330,00​​ 

12UY0048-3 Duvarcı ​​ Seviye 3 ​​ Rev.01

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

220,00​​ 

B1

Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi

TEORİK

180,00​​ 

870,00​​ 

 

B1

Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi

PERFORMANS

690,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.200,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

16UY0253-2 ​​ İnşaat İşçisi Seviye 2 Rev.00

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

60,00​​ 

170,00​​ 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

110,00​​ 

A2

Genel İnşaat İşleri

PERFORMANS

530,00​​ 

530,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

700,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

 ​​ 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

110,00​​ 

360,00​​ 

11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Seviye 3 Rev.02

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

250,00​​ 

A2

Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

TEORİK

150,00​​ 

720,00​​ 

 

A2

Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

PERFORMANS

570,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.080,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

12UY0057-3  Isı Yalıtımcısı Seviye 3 ​​ Rev.01

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

110,00​​ 

320,00​​ 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

210,00​​ 

A2

Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)

TEORİK

160,00​​ 

855,00​​ 

A2

Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)

PERFORMANS

695,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.175,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

 ​​ 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

110,00​​ 

320,00​​ 

12UY0056-3  ​​ ​​​​ İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 ​​ Rev.01

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

210,00​​ 

A2

İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama

TEORİK

180,00​​ 

830,00​​ 

 

A2

İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama

PERFORMANS

650,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.150,00​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

  ​​ 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

110,00​​ 

320,00​​ 

12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 Rev.01

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

210,00​​ 

A2

Seramik Karo Kaplamacılığı

TEORİK

170,00​​ 

830,00​​ 

 

A2

Seramik Karo Kaplamacılığı

PERFORMANS

660,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.150,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

100,00​​ 

280,00​​ 

11UY0024-3  ​​ Sıvacı Seviye 3 ​​ Rev.02

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

PERFORMANS

180,00​​ 

A2

Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

TEORİK

130,00​​ 

870,00​​ 

 

A2

Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

PERFORMANS

740,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

 

1.150,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

100,00​​ 

100,00​​ 

​​ 11UY0014-3   Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 ​​ Rev.01

B1

Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)

TEORİK

110,00​​ 

790,00​​ 

B1

Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)

PERFORMANS

680,00​​ 

 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

890,00​​ 

 

B2

Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)

TEORİK

110,00​​ 

790,00​​ 

 

B2

Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)

PERFORMANS

680,00​​ 

 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

890,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

70,00​​ 

70,00​​ 

11UY0010-3   ​​ Çelik Kaynakçısı Seviye 3 ​​ Rev.03

B1

Elektrotla Ark Kaynağı (111)

TEORİK

110,00​​ 

680,00​​ 

B1

Elektrotla Ark Kaynağı (111)

PERFORMANS

570,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

750,00​​ 

B5

Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)

TEORİK

110,00​​ 

680,00​​ 

B5

Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)

PERFORMANS

570,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

750,00​​ 

B6

Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)

TEORİK

110,00​​ 

680,00​​ 

B6

Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)

PERFORMANS

570,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

750,00​​ 

B9

Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)

TEORİK

110,00​​ 

680,00​​ 

B9

Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)

PERFORMANS

570,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

750,00​​ 

B14

Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

TEORİK

110,00​​ 

680,00​​ 

B14

Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

PERFORMANS

570,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

750,00​​ 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ALT BİRİM

ALT BİRİM ADI

SINAV TÜRÜ

TUTAR

TOPLAM TUTAR

11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4 ​​ Rev.02  

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği

TEORİK

100,00​​ 

100,00​​ 

B2

Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (Mıg Kaynağı)

TEORİK

110,00​​ 

750,00​​ 

B2

Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (Mıg Kaynağı)

PERFORMANS

640,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

850,00​​ 

B3

Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (Mag Kaynağı)

TEORİK

110,00​​ 

750,00​​ 

B3

Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (Mag Kaynağı)

PERFORMANS

640,00​​ 

TOPLAM TUTAR

 

 

 

850,00 ₺