Hizmetlerimiz

Fiyat Listesi

                                                     ÖZEL AÇIKLAMALAR

GENEL KURALLAR

 • Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
 • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
 • Başarılı adaylardan 750.-TL MYK belge masraf karşılığı belge basım aşamasında talep edilir.
 • Sınav ve Belgelendirme için başvuruda bulunan kişilerin 2 sınav hakkı bulunmaktadır.

BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

 • Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.
 • Sınavsız Belge Yenileme Masrafı 1125 TL / Belge Ücreti 375 TL – Toplam 1500 TL talep edilir.
 • Belge masraf karşılıkları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

 • Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
 • Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra Tüketici Kanununda belirtilen yasal cayma süresi (48 saat) içinde sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücretinin %75 i iade edilir ancak sınav saati sınava gelmeyen veya sınava girip başarılı veya başarısız olan veya sınav gününden en geç 1gün öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz.

İNDİRİMLER

 • Alüminyum Kaynakçısı-(Seviye 3) / Çelik Kaynakçısı-(Seviye 3) / Kaynak Operatörü-(Seviye 4) sınavsız belge yenilemede istenecek olan tahribatlı/tahribatsız muayene, ücretleri aday ya da tek nokta başvurusunu yapan kişi/firma tarafından karşılanacaktır.

      Mesleki Yeterlilik Kurumu Sayfasında Yayınlanan Ücret listesine ulaşmak için   tıklayabilirsiniz