HizmetlerimizBelge Gözetim Askya Alma ve İptal Prosedürü için tıklayınız


BELGE ASKI VE İPTAL DURUMU

Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak belgenin verildiği tarihten belge geçerlilik süresi sonuna kadarki sürede ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanmış periyotlarda gözetime tabi tutulur.

Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal
yeterliliklerde, kişinin belgesini düzenlemiş olan Kuruluş tarafından ilgili ulusal yeterlilikte
belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar
dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz.

Gözetimde, adaydan yaptığı işe dair nitelikli belge talep edilir. Metal sektöründe Kaynakçılık belgesi bulunan kişiler için FR.021 Kaynak Operatörü Sertifika Formu, FR.022 Kaynakçı Yeterlilik Belgesi 9606-1, FR.023 Kaynakçı Yeterlilik Belgesi 9606-2 formlarında gözetim için tanımlanmış alanların çalıştıkları işyeri tarafından kaşelenip imzalanması, SGK Hizmet dökümü, ya da çalışılan iş yerinden Kaynakçı olarak çalışıldığına dair kaşeli imzalı evrak talep edilmektedir.

Gözetime uygun şartlarda belgeyi zamanında sunmayan kişinin belgesi askıya alınır.

Aşağıda ki listede adınız yer alıyorsa ilgili evrakın (iş yeriniz tarafından kaşe/imza) ulaştırmanız halinde belgenizin askısı kaldırılacaktır.

Belgenin İptal

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde veya geçerlilik süresinin sonunda belgenin askıya alınması veya iptal edilmesini gerektiren durumlar şunlardır:

 • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,
 • Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi
 • Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,
 • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi
 • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi
 • Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması
 • Belgelendirilmiş kişinin gözetim ve belge yenileme için gerekli şartları sağlamaması
 • Belgelendirilmiş kişinin yeniden belgelendirme kapsamında ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kopya veya hile teşebbüsünde bulunması veya bu durumda yakalanması
 • Belgelendirilmiş kişi ile sınavına katılan değerlendirici arasında bir çıkar ilişkisinin tespit edilmesi

Belgesi Askıya Alınanların Listesi

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/154Muhammet MUTLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/185Ümit DEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/155Murat SAĞIRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/460ALİ OSMAN OKUMUŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/461İSMAİL DAŞDEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/297Mustafa KUŞCUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/457ADEM İNANÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/458MUSTAFA ATAÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/485CANER ÇINARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/459ZEKERYA KUŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/281İlhan KAYAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/148Rahmi BEYTEKİNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/207Kenan DURHANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması 
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03) YB0122/11UY0010-3/03/118Murat ORHANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/178Fatih ATAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/226Abdullah AKINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/221YAŞAR MEŞEAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/206Ayhan GÜLMEZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/214Erdem ÖZDENİZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/216Sami YILMAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/215Hasan ERATAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/372CELAL ÇAKIRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/489ALİ LÜKÜSLÜAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/374MUSA KILIÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/373MEHMET ÖZGÜLAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/367MURTAZA BOSTANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/368SEDAT ODABAŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/375HÜSEYİN AKYÜZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/370FARUK DANSUKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/369CEBELİ METEAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/371Haşem KORKMAZERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/202Osman TÖREAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/201Cüneyt BİLGİNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/193İsmail DOĞANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/194Mecit LAFCIAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/434ALİ ÇUHADARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/435RUHİ GEZERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/180 Ali SUNGURAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/179Ahmet ÇETİNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması5.05.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/344EMRAH AKSAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/343BAHATTİN CANER KARAGEDİKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/345FARUK ÇILDIRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/339Tekin ARGAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/449Nadir AVCIAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/335KENAN KILIÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/336RAMAZAN DOĞANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/337RESUL TOPALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/363MURAT DOĞANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03) YB0122/11UY0010-3/03/362MAHİR ÇAMAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/360CİHAD AYDINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/408SEDAT KURTAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/361EMRAH CAMAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/364SERDAR ERASLANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/358Hami ÖZTÜRKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/359İBRAHİM ÖTERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/366MEHMET SATILMIŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/455YUSUF PINARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/340HAKKI ALĞINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/338SİNAN FERHANOĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/441BARIŞ OĞURAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/353MUHARREM CIBIRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/352FURKAN ÇAĞLARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/351ENES ZIRIHAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/355AHMET SATILMIŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/349ŞENOL AKMANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/350VOLKAN TUTUŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/365FERAT SEZGİNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/377SELÇUK ÖZDEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/347RIFAT SEVİNDİKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03) YB0122/11UY0010-3/03/357NİYAZİ KARATAŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03) YB0122/11UY0010-3/03/356EROL TOPLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/484MEHMET ALİ DAŞDEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/439Özkan GEZERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/436HASAN DABAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/438ŞAHİN ARALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/342MEHMET DEMİRYOLAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/341KADRİ AYAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/427AYHAN MAĞALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/429RAMAZAN YANIKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/431Orhan ORAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/473MUZAFFER BAYRAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/510AYDIN BAYRAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/433RAMAZAN ÖZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/423OSMAN KÖSEAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/421Sedat AKSUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03) YB0122/11UY0010-3/03/432VELİ AYTAÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/173Onur ARMAĞANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/172Mahmut ÖZYILMAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/463Emre YILDIZHANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/462Naci COŞKUNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/391Yusuf ÜSTAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/390 Nazım TAŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/407Mehmet Emin EROĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/393Mustafa Cengiz AVŞARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/392Durmuş UYGUÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/406Şahin TAPAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/389EDİP GÜNERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)YB0122/11UY0010-3/03/405MEHMET KURŞAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.04.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/242İhsan ŞENERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/243İhsan ŞENERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/187İhsan ŞENERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/168Ali BOZBEYAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/175Şenol AYYILDIZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/419Yılmaz ÇETİNERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/456Furkan İĞDEAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/454Ümit İĞDEAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/418Fatih DEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/413Davut ŞENAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/453Halil SARUHANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/415Metin AKINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/417Serkan ÇAVDARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/414Hüseyin AKSUNGURAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/416Mustafa KORKMAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/411Mehmet İĞDEAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/412Mehmet TOPRAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/410Erhan OKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/404Engin ÇAĞLIYANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/398Mehmet ARSLANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/401Doğuhan CERANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/400Bayram CERANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/409Yunus EROĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/399Abdullah KAYAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/402Hasan GİNYOLAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2022
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/396Serhat İLERİAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması15.07.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/16UY0253-2/00/585Ali LÜKÜSLÜAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması15.07.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/33Tahsin ALAKAŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması15.07.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/44İbrahim KARADEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması15.07.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/292Cemal KEKEÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/316Bostan YUMUŞAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/317Selçuk AKARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/271 Zafer ERBAYAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.02.2021
11UY0014-3/01 Alüminyum KaynakçısıYB0122/11UY0014-3/01/4Yusuf MUZMULAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/284Yusuf ÇİÇEKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/270Yılmaz BUĞAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/251Yıldırım KAPANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/106Yavuz DİRİCANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/253Yasin REHBERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/248Yalçın ÇİÇEKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması17.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/149Volkan ÖZDEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması17.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/311Volkan DOĞARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması17.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/252Veysel ÇİFTÇİAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması17.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/153Ünsal DOĞANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması17.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/209Ünal BAYRAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması17.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/128Şenol UYSALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/236Şenol ERİMAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/305Şenol ÇAKIRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/224Şaban ALDIRMAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/290Süphan ÖNERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/235Suat ÖZKANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/241Sinan ÇETİNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/135Seyfi YILMAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/91Serkan MADENAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/152Selçuk YÜKSELAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması16.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/47Selahattin KARABEKMEZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması15.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/219Sedat BOZKURTAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması15.02.2021
11UY0014-3 - Alüminyum KaynakçısıYB0122/11UY0014-3/01/2Salihcan TUNCAYSÜRESİ DOLDUBelge yenileme yapılmadı15.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/55Remzi SEVENAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması15.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/62Ramazan ÇELİKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması15.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/167Ramazan AYDINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması15.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/182 Osman ÜNLÜAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması12.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/274Orhan ÜZÜLMEZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması12.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/275Orhan DEMİRCANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması12.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/247Nevzat SEVAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/151Nazım AYYILDIZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/211Mustafa ÇEVENAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/314Mustafa ÇAKIRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/208Musa ŞENAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/234Murat ŞENAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması9.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/301Murat KOÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması9.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/97Muharrem YANALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması9.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/233Muhammet Salih ŞAHİNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması9.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/54Mehti BİÇİCİAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/273Mehmet TORAMANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/225Mehmet ÖZGÜÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/300Mehmet Nuri BULUMAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/210Mehmet ÇOLAKOĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/96 Mehmet AKTAŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/238Mahmut BÖREKÇİAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması14.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/161Kenan IŞILGANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması14.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 İsmail TUNCAYAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması14.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/231İsmail BEKTAŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması14.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/164İslam ÖZÇELİKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması14.01.2021
11UY0014-3 - Alüminyum KaynakçısıYB0122/11UY0014-3/01/3İlyas DOĞANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması13.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/289İbrahim BULUMAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/298Hüseyin AKÇAYAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/272Hikmet KARABULUTAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/99Hasan UYSALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/279Hasan ABAYAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/213Halil İbrahim KILIÇASLANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması11.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/9Halil AKÇAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/237Haci KARİPAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/306Ferit KOÇAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/266Ferdi KAYMAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/313Eser BOYRAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/116Esat AÇARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/309Erhan KIRAÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/205Ergün AVCIAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/143Erdal BOLATAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/83Erdal BERKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/51Ercan TURSUNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/142Emre KARAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/245Emrah OKUYUCUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/139Emrah KAYAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/230Emir YILMAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/223Osman TAŞDELENAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması6.01.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/277Dursun KARAGÜLAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/41Deniz YALÇINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/308Davut ÖZTÜRKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/189Cengiz KALAYCIAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/286Burak TOKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/158Burak ERCANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/4Bayram KARACAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması9.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/7Bahadır UZUNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması9.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/332Aykut YILDIRIMAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/302Ayhan ÖZDEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/163Ayhan BURHANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/218Aydın TEZCANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/217 Ahmet SARIAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/285Ahmet REHBERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/212Ahmet ERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/312Ahmet AÇIKGÖZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/244Abdulmenav DEREAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.12.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/17Taner ÇIRAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.11.2020
11UY0016-4/02 Kaynak OperatörüYB0122/11UY0016-4/02/4Musa DURANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.11.2020
11UY0016-4/02 Kaynak OperatörüYB0122/11UY0016-4/02/1Abdullah İlker KARAOĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.11.2020
11UY0016-4/02 Kaynak OperatörüYB0122/11UY0016-4/02/5Yasin GÜNEYAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.11.2020
11UY0016-4/02 Kaynak OperatörüYB0122/11UY0016-4/02/6Yaşar GİDERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.11.2020
11UY0016-4/02 Kaynak OperatörüYB0122/11UY0016-4/02/3Can İPEKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.11.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/20Yonuz DURANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.11.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/18Caner ENGİNARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.11.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/60Caner TOPUZLARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması19.11.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/192Ramazan SARITAŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.10.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/198Çağatay ARASAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.10.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/199Murat KALANTARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.10.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/200Mustafa AYDINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.10.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/183Mustafa EROĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/184Tugay GENÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 7YB0122/11UY0010-3/03/42Erol ALKANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 8YB0122/11UY0010-3/03/6Tajidin TAŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 9YB0122/11UY0010-3/03/36Kadir DEMİRCİAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 10YB0122/11UY0010-3/03/40Bayram KÖMÜRKARAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 11YB0122/11UY0010-3/03/176Ercan KULAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 12YB0122/11UY0010-3/03/177Evren Cabbar ÇOLAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 13YB0122/11UY0010-3/03/169Gökhan GÖRDEMAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 16YB0122/11UY0010-3/03/171Kadir KARADENİZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 17YB0122/11UY0010-3/03/170İbrahim ÖZÇELİKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 19YB0122/11UY0010-3/03/174Ramazan YILMAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.08.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/66Kamil KURTAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması25.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/68Oktay ALDEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması25.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/69Talip GÜLİAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması25.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/88Burak ÖZDEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/89Emre KAYNARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/99Hasan UYSALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/159Necati ÇETİNKAYAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/81Ekrem ATARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/103Arif KIZILAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/166Mustafa BURHANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/165Mehmet Ali PALAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/162Mustafa ÖZDEMİROĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/138Batuhan ÇİFTCİAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/147Okan KARAAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/145Hasan BOZUKLUHANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/140Mustafa GÜNERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/117Yıldırım KARAMANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/107Cem Ergün KARAARSLANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/110Barkın Çağatay UYSALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/114Hamza GÜNALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/43Hüseyin AYDINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/46Mikail ARMUTAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/5 Emin DÜNERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/38Bedir AYDINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/39Hacı Yusuf AYDINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/45İsmail DİNÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması24.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/134Nihat TELLİOĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/136Tolga Zafer BORAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/130Sezer ÇELİKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/137Umut YAMANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/132Emrah KARADAŞAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/122Emre DİLAVERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/129Tahsin Bora YANIKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/126Mahsun ÖZCANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3 YB0122/11UY0010-3/03/121 Semih YALMANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/120 İbrahim ÇAKANAskıVEFAT23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/119Adnan ÇELİKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/133Muharrem GÜNAYDINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/131Aydın DURMAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/85Recep ABURİPTAL EDİLDİVefat23.03.2020
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/104Faruk ÖZTÜRKOĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması7.10.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/105Hüseyin DOĞDUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması7.10.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/94Muhammet GÖÇERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması7.10.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/92Ali DİNÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması7.10.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/93Kemal DİNÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması7.10.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/95Nihat GÜNALANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması7.10.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/100Mert TÜRKOĞLUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması28.08.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/101Melih ERSOYAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.08.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/141Azat EREZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.08.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/144Hamit ACARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.08.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/146İsmail YANALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.08.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/75İsmail ACARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.08.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/80Aykut AYDINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.08.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/77Murat COŞKUNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.08.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/78Murat YILMAZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.08.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/76Kazim DURSUNAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması23.07.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/72Kazım KARTALAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması22.07.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/70Doğan BİLGİÇAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması22.07.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/73Adem ZEYBEKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması12.07.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/71İsa AŞKINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması27.06.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/13Mehmet ÇELİKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.06.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/61Eyip BURTULAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.06.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/63Serkan TAŞKINAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması21.06.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/59Yalçın DEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması30.04.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/56Bülent DEMİRAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması30.04.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/35Volkan KOÇAKAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması1.04.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/37Murat DEMİRHANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/31Burak Alperen ERCANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/32Emrah AKARSUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/30Burak ŞENGÖZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/29Mücahit DOĞANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/27Mehmet Ali ADLIAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması8.02.2021
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/28Ümit ŞENGÖZAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/26Arif NOYANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/25Ramazan ALPAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/23Emre ALPAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/24 İshak AKSUAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/34Fatih BOZANAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması18.03.2019
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/12Kadir MANTARAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması 
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/16Halil DOĞRUERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması17.12.2018
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0010-3/03/19Doğan ERLERAskıGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması17.12.2018
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3YB0122/11UY0016-4/02/2Ayberk ÇETİNERİPTAL EDİLDİGözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması10.01.2019