HizmetlerimizBelge Gözetim Askya Alma ve İptal Prosedürü için tıklayınız


BELGE ASKI VE İPTAL DURUMU

Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak belgenin verildiği tarihten belge geçerlilik süresi sonuna kadarki sürede ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanmış periyotlarda gözetime tabi tutulur.

Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal
yeterliliklerde, kişinin belgesini düzenlemiş olan Kuruluş tarafından ilgili ulusal yeterlilikte
belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar
dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz.

Gözetimde, adaydan yaptığı işe dair nitelikli belge talep edilir. Metal sektöründe Kaynakçılık belgesi bulunan kişiler için FR.021 Kaynak Operatörü Sertifika Formu, FR.022 Kaynakçı Yeterlilik Belgesi 9606-1, FR.023 Kaynakçı Yeterlilik Belgesi 9606-2 formlarında gözetim için tanımlanmış alanların çalıştıkları işyeri tarafından kaşelenip imzalanması, SGK Hizmet dökümü, ya da çalışılan iş yerinden Kaynakçı olarak çalışıldığına dair kaşeli imzalı evrak talep edilmektedir.

Gözetime uygun şartlarda belgeyi zamanında sunmayan kişinin belgesi askıya alınır.

Aşağıda ki listede adınız yer alıyorsa ilgili evrakın (iş yeriniz tarafından kaşe/imza) ulaştırmanız halinde belgenizin askısı kaldırılacaktır.

Belgenin İptal

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde veya geçerlilik süresinin sonunda belgenin askıya alınması veya iptal edilmesini gerektiren durumlar şunlardır:

 • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,
 • Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi
 • Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,
 • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi
 • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi
 • Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması
 • Belgelendirilmiş kişinin gözetim ve belge yenileme için gerekli şartları sağlamaması
 • Belgelendirilmiş kişinin yeniden belgelendirme kapsamında ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kopya veya hile teşebbüsünde bulunması veya bu durumda yakalanması
 • Belgelendirilmiş kişi ile sınavına katılan değerlendirici arasında bir çıkar ilişkisinin tespit edilmesi

Belgesi Askıya Alınanların Listesi

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/575

CİHAN ÖZEK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/621

Yunus Şahin

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/590

Reşit Yıldız

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/597

Serhat Çay

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/622

Senat Aytekin

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/581

İlhan Özkan

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/606

EYYÜP DEVECİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/565

RECEP KARATAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/480

19880729802

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

 YB0122/11UY0010-3/04/478

KADİR ONAT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/479

KENAN BULANIK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/477

39286384092

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/476

BEKİR BULANIK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/481

YAVUZ AŞÇİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/546

SONER AYHAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/571

ABDULVAHAP TAŞAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/566

SİNAN İŞNAS

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/563

COŞKUN ALPAYA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/529

Mehmet Raşit KOÇKAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/567

MAHMUT İNCİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/568

VAHAP DEDE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/472

SEYFETTİN DURU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/471

AHMET TUĞAY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/474

RIFAT KAÇMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/465

ALP EMRE GÜZEL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/630

HALİT SIRT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/557

MUHİTTİN AY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/559

MEHMET UÇAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/554

HAKKAN TANRIKULU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/596

İSMAİL YAĞBASAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/564

UĞUR COŞKUN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/482

MUSTAFA AYTAÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/464

MAHMUT ÖZDEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/536

BARIŞ ÇETİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/539

YUSUF ÇETİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/537

VEYSEL ÇETİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/538

YUNUS ÇETİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/542

SİNAN ÖZGÜL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/608

CANER YAĞIZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/561

Umut YAMAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/556

Cengiz KALAYCI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/552

SERDAR ERSOY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/541

ERGİN ÇİFTÇİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/543

FURKAN KÜÇÜK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/519

HALİT KURT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/511

MEVLÜT GÜLER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/549

ÖZER AKİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/550

BARIŞ PEKTUZLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/551

ÖZCAN AKİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/512

BEDRİ DEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/533

Özcan AKIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/534

OKTAY KUZU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/532

SULTAN SADIK ARPACI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/530

MUHAMMED TÜRKMEN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

 YB0122/11UY0010-3/04/531

İDRİS ARPACI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/540

SAİD BOR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/545

VEYSEL İRKOŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/544

RECEP ÇINAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/612

Mehmet Ali NACAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/611

Sıtkı ÇİTO

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/609

Hamza NACAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/525

AYHAN KALAÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/572

GÖKHAN BAYDEDE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/520

GÜRBÜZ GÜNGÖRMEZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/535

YASİN TURAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/507

Abdulselam ZORKUL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/508

AKİF SERDAR KAYA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/506

SELVAN KILIÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/562

EMRE ASLAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/569

CUMA ÖZTAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/504

RAMAZAN ÜSTÜN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/517

RAJAB ALHALABIE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/515

 Erdal BOLAT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/491

MUSTAFA MANİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/501

SEYİT AHMET TOKMAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/498

MECİT KILINÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/04/496

İMDAT OĞLAKÇI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

26.04.2023

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0011-3/03/1503

Mertcan ÇAM

İPTAL

10498 İd'li MYK Gözetim Denetiminde iptal edildil

6.04.2023

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0011-3/03/1504

Selahattin ÇELENK

İPTAL

10498 İd'li MYK Gözetim Denetiminde iptal edildil

6.04.2023

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi  Seviye 2 (Rev.00)

YB0122/16UY0253-2/00/1964

 MURAT DOĞAN

İPTAL

10498 İd'li MYK Gözetim Denetiminde iptal edildil

6.04.2023

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/386

Hikmet KURİOĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/387

UĞUR CANBAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/348

SAFFET KILIÇARSLAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/349

ŞENOL AKMAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/454

Ümit İĞDE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/307

Adıgüzel TURAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0051/11UY0010-3/03/2099

Sinan KAHRİMAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/425

CEMAL KARAMELEK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/422

HAMİT POLAT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/424

Özgür ARTUK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/310

Suat SAVAŞCI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/314

Mustafa ÇAKIR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/291

Ahmet ACAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/485

CANER ÇINAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/253

Yasin REHBER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

2.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/299

Murat ÇITIR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/293

Eren SARCAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/296

Yiğit TUHAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/295

Selami KAYAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0013/11UY0010-3/03/20574

Murat VEREP

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0013/11UY0010-3/03/21248

Muzaffer KUŞOĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0013/11UY0010-3/03/21247

Muhammet BAYRAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/246

Naim ÇİÇEK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/239

Abdullah Kerim ÜZÜLMEZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/249

Deniz BAŞARIR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/451

Mehmet Hanifi ŞAHİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/450

CEMALETTİN TUNÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/448

Yakup KARAKOÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/447

RAMAZAN DEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/444

MEHMET DOĞAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/196

Zafer ÖZBEY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/204

Şerafettin DİKER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/197

Adem KORKMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/443

Yasin GEZER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/442

Abdulkadir YILDIRIM

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.11.2022

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi  Seviye 2 (Rev.00)

YB0122/16UY0253-2/00/2046

FEHİM GÜL

İPTAL

MYK kayıt inceleme

12.09.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/384

Veysel KURUOĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.06.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/388

Ali Gürbüz YEŞİLYURT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.06.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/446

Nevzat PINAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.06.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/283

Mustafa GÜR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.06.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/380

 Murat EVSEN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.06.2022

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0011-3/03/1480

HALİL GÜLAÇTI

İPTAL

Yapılan Kayıt Talebine istinaden Yeniden Değerlendirme sonucunda İPTAL edilmiştir.

11.08.2022

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0011-3/03/1481

TOLGA COŞKUN

İPTAL

Yapılan Kayıt Talebine istinaden Yeniden Değerlendirme sonucunda İPTAL edilmiştir.

11.08.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/185

Ümit DEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/461

İSMAİL DAŞDEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/457

ADEM İNANÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/458

MUSTAFA ATAÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/281

İlhan KAYA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.05.2022

 

YB0122/11UY0010-3/03/148

Rahmi BEYTEKİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/178

Fatih ATA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/226

Abdullah AKIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/221

YAŞAR MEŞE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/206

Ayhan GÜLMEZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/214

Erdem ÖZDENİZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/216

Sami YILMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/372

CELAL ÇAKIR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/489

ALİ LÜKÜSLÜ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/373

MEHMET ÖZGÜL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/367

MURTAZA BOSTAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/368

SEDAT ODABAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/375

HÜSEYİN AKYÜZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/370

FARUK DANSUK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/369

CEBELİ METE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/371

Haşem KORKMAZER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/201

Cüneyt BİLGİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/193

İsmail DOĞAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/194

Mecit LAFCI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/434

ALİ ÇUHADAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/435

RUHİ GEZER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/180

Ali SUNGUR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/179

Ahmet ÇETİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

5.05.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/344

EMRAH AKSAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/345

FARUK ÇILDIR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/339

Tekin ARGA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/449

Nadir AVCI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/335

KENAN KILIÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/336

RAMAZAN DOĞAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/337

RESUL TOPAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/363

MURAT DOĞAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

 YB0122/11UY0010-3/03/362

MAHİR ÇAM

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/360

CİHAD AYDIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/408

SEDAT KURT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/361

EMRAH CAM

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/364

SERDAR ERASLAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/358

Hami ÖZTÜRK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/359

İBRAHİM ÖTER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/455

YUSUF PINAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/340

HAKKI ALĞIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/338

SİNAN FERHANOĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/441

BARIŞ OĞUR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/351

ENES ZIRIH

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/350

VOLKAN TUTUŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/365

FERAT SEZGİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/377

SELÇUK ÖZDEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/347

RIFAT SEVİNDİK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

 YB0122/11UY0010-3/03/357

NİYAZİ KARATAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

 YB0122/11UY0010-3/03/356

EROL TOPLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/484

MEHMET ALİ DAŞDEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/439

Özkan GEZER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/436

HASAN DABA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/438

ŞAHİN ARAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/342

MEHMET DEMİRYOL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/341

KADRİ AYAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/427

AYHAN MAĞAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/429

RAMAZAN YANIK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/431

Orhan ORAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/473

MUZAFFER BAYRAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/510

AYDIN BAYRAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/433

RAMAZAN ÖZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/423

OSMAN KÖSE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/421

Sedat AKSU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

 YB0122/11UY0010-3/03/432

VELİ AYTAÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/173

Onur ARMAĞAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/172

Mahmut ÖZYILMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/463

Emre YILDIZHAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/462

Naci COŞKUN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/393

Mustafa Cengiz AVŞAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/392

Durmuş UYGUÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/406

Şahin TAP

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/389

EDİP GÜNER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI - Seviye 3 (Rev.03)

YB0122/11UY0010-3/03/405

MEHMET KURŞAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.04.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/242

İhsan ŞENER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/243

İhsan ŞENER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/187

İhsan ŞENER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/168

Ali BOZBEY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/175

Şenol AYYILDIZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/419

Yılmaz ÇETİNER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/456

Furkan İĞDE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/418

Fatih DEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/413

Davut ŞEN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/453

Halil SARUHAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/415

Metin AKIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/417

Serkan ÇAVDAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/414

Hüseyin AKSUNGUR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/416

Mustafa KORKMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/411

Mehmet İĞDE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/412

Mehmet TOPRAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/410

Erhan OK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/404

Engin ÇAĞLIYAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/398

Mehmet ARSLAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/401

Doğuhan CERAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/400

Bayram CERAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/409

Yunus EROĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2022

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/396

Serhat İLERİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

15.07.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/16UY0253-2/00/585

Ali LÜKÜSLÜ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

15.07.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/33

Tahsin ALAKAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

15.07.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/44

İbrahim KARADEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

15.07.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/292

Cemal KEKEÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/317

Selçuk AKAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/271

 Zafer ERBAY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.02.2021

11UY0014-3/01 Alüminyum Kaynakçısı

YB0122/11UY0014-3/01/4

Yusuf MUZMUL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/284

Yusuf ÇİÇEK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/270

Yılmaz BUĞA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/251

Yıldırım KAPAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/106

Yavuz DİRİCAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/248

Yalçın ÇİÇEK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

17.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/149

Volkan ÖZDEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

17.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/311

Volkan DOĞAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

17.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/252

Veysel ÇİFTÇİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

17.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/153

Ünsal DOĞAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

17.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/209

Ünal BAYRAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

17.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/128

Şenol UYSAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/236

Şenol ERİM

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/305

Şenol ÇAKIR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/224

Şaban ALDIRMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/290

Süphan ÖNER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/235

Suat ÖZKAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/241

Sinan ÇETİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/135

Seyfi YILMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/91

Serkan MADEN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/152

Selçuk YÜKSEL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

16.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/47

Selahattin KARABEKMEZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

15.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/219

Sedat BOZKURT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

15.02.2021

11UY0014-3 - Alüminyum Kaynakçısı

YB0122/11UY0014-3/01/2

Salihcan TUNCAY

SÜRESİ DOLDU

Belge yenileme yapılmadı

15.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/55

Remzi SEVEN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

15.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/62

Ramazan ÇELİK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

15.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/167

Ramazan AYDIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

15.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/182

 Osman ÜNLÜ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

12.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/274

Orhan ÜZÜLMEZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

12.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/275

Orhan DEMİRCAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

12.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/247

Nevzat SEV

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/151

Nazım AYYILDIZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/211

Mustafa ÇEVEN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/208

Musa ŞEN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/234

Murat ŞEN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

9.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/301

Murat KOÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

9.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/97

Muharrem YANAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

9.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/233

Muhammet Salih ŞAHİN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

9.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/54

Mehti BİÇİCİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/273

Mehmet TORAMAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/225

Mehmet ÖZGÜÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/300

Mehmet Nuri BULUM

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/210

Mehmet ÇOLAKOĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/96

 Mehmet AKTAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/238

Mahmut BÖREKÇİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

14.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/161

Kenan IŞILGAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

14.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 

İsmail TUNCAY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

14.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/231

İsmail BEKTAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

14.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/164

İslam ÖZÇELİK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

14.01.2021

11UY0014-3 - Alüminyum Kaynakçısı

YB0122/11UY0014-3/01/3

İlyas DOĞAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

13.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/289

İbrahim BULUM

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/298

Hüseyin AKÇAY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/272

Hikmet KARABULUT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/99

Hasan UYSAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/279

Hasan ABAY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/213

Halil İbrahim KILIÇASLAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

11.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/9

Halil AKÇA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/237

Haci KARİP

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/313

Eser BOYRAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/116

Esat AÇAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/309

Erhan KIRAÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/205

Ergün AVCI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/143

Erdal BOLAT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/83

Erdal BERK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/51

Ercan TURSUN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/142

Emre KARA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/245

Emrah OKUYUCU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/139

Emrah KAYA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/230

Emir YILMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/223

Osman TAŞDELEN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

6.01.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/277

Dursun KARAGÜL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/41

Deniz YALÇIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/286

Burak TOK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/158

Burak ERCAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

10.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/4

Bayram KARACA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

9.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/7

Bahadır UZUN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

9.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/332

Aykut YILDIRIM

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/302

Ayhan ÖZDEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/163

Ayhan BURHAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/218

Aydın TEZCAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/217

 Ahmet SARI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/285

Ahmet REHBER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/212

Ahmet ER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/312

Ahmet AÇIKGÖZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/244

Abdulmenav DERE

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.12.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/17

Taner ÇIRAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.11.2020

11UY0016-4/02 Kaynak Operatörü

YB0122/11UY0016-4/02/4

Musa DURAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.11.2020

11UY0016-4/02 Kaynak Operatörü

YB0122/11UY0016-4/02/1

Abdullah İlker KARAOĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.11.2020

11UY0016-4/02 Kaynak Operatörü

YB0122/11UY0016-4/02/5

Yasin GÜNEY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.11.2020

11UY0016-4/02 Kaynak Operatörü

YB0122/11UY0016-4/02/6

Yaşar GİDER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.11.2020

11UY0016-4/02 Kaynak Operatörü

YB0122/11UY0016-4/02/3

Can İPEK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.11.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/20

Yonuz DURAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.11.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/18

Caner ENGİNAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.11.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/60

Caner TOPUZLAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

19.11.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/192

Ramazan SARITAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.10.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/198

Çağatay ARAS

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.10.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/199

Murat KALANTAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.10.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/200

Mustafa AYDIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.10.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/183

Mustafa EROĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/184

Tugay GENÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 7

YB0122/11UY0010-3/03/42

Erol ALKAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 8

YB0122/11UY0010-3/03/6

Tajidin TAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 9

YB0122/11UY0010-3/03/36

Kadir DEMİRCİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 10

YB0122/11UY0010-3/03/40

Bayram KÖMÜRKARA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 11

YB0122/11UY0010-3/03/176

Ercan KUL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 12

YB0122/11UY0010-3/03/177

Evren Cabbar ÇOLAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 13

YB0122/11UY0010-3/03/169

Gökhan GÖRDEM

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 16

YB0122/11UY0010-3/03/171

Kadir KARADENİZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 17

YB0122/11UY0010-3/03/170

İbrahim ÖZÇELİK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 19

YB0122/11UY0010-3/03/174

Ramazan YILMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.08.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/66

Kamil KURT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

25.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/68

Oktay ALDEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

25.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/69

Talip GÜLİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

25.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/88

Burak ÖZDEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/89

Emre KAYNAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/99

Hasan UYSAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/159

Necati ÇETİNKAYA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/81

Ekrem ATAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/103

Arif KIZIL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/166

Mustafa BURHAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/165

Mehmet Ali PALA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/162

Mustafa ÖZDEMİROĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/138

Batuhan ÇİFTCİ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/147

Okan KARA

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/145

Hasan BOZUKLUHAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/140

Mustafa GÜNER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/117

Yıldırım KARAMAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/107

Cem Ergün KARAARSLAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/110

Barkın Çağatay UYSAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/114

Hamza GÜNAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/43

Hüseyin AYDIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/46

Mikail ARMUT

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/5

 Emin DÜNER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/38

Bedir AYDIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/39

Hacı Yusuf AYDIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/45

İsmail DİNÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

24.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/134

Nihat TELLİOĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/136

Tolga Zafer BOR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/130

Sezer ÇELİK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/137

Umut YAMAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/132

Emrah KARADAŞ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/122

Emre DİLAVER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/129

Tahsin Bora YANIK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/126

Mahsun ÖZCAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

 YB0122/11UY0010-3/03/121

 Semih YALMAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/120

 İbrahim ÇAKAN

Askı

VEFAT

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/119

Adnan ÇELİK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/133

Muharrem GÜNAYDIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/131

Aydın DURMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/85

Recep ABUR

İPTAL EDİLDİ

Vefat

23.03.2020

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/104

Faruk ÖZTÜRKOĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

7.10.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/105

Hüseyin DOĞDU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

7.10.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/94

Muhammet GÖÇER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

7.10.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/92

Ali DİNÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

7.10.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/93

Kemal DİNÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

7.10.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/95

Nihat GÜNALAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

7.10.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/100

Mert TÜRKOĞLU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

28.08.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/101

Melih ERSOY

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.08.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/141

Azat EREZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.08.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/144

Hamit ACAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.08.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/146

İsmail YANAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.08.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/75

İsmail ACAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.08.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/80

Aykut AYDIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.08.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/77

Murat COŞKUN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.08.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/78

Murat YILMAZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.08.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/76

Kazim DURSUN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

23.07.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/72

Kazım KARTAL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

22.07.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/70

Doğan BİLGİÇ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

22.07.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/73

Adem ZEYBEK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

12.07.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/71

İsa AŞKIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

27.06.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/13

Mehmet ÇELİK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.06.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/61

Eyip BURTUL

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.06.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/63

Serkan TAŞKIN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

21.06.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/59

Yalçın DEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

30.04.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/56

Bülent DEMİR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

30.04.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/35

Volkan KOÇAK

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

1.04.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/37

Murat DEMİRHAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/31

Burak Alperen ERCAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/32

Emrah AKARSU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/30

Burak ŞENGÖZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/29

Mücahit DOĞAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/27

Mehmet Ali ADLI

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

8.02.2021

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/28

Ümit ŞENGÖZ

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/26

Arif NOYAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/25

Ramazan ALP

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/23

Emre ALP

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/24

 İshak AKSU

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/34

Fatih BOZAN

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

18.03.2019

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/12

Kadir MANTAR

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

 

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/16

Halil DOĞRUER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

17.12.2018

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI Rev 3

YB0122/11UY0010-3/03/19

Doğan ERLER

Askı

Gözetime uygun şartlarda belgenin zamanında sunulmaması

17.12.2018