HizmetlerimizBelge, Marka ve Logo Kullanımı  

Kampüs, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme hakkı kazanmış adaylar ile SZ-03 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalayarak Belge, Marka ve Logo Kullanım koşullarını güvence altına almıştır.

Bu kapsamda Kampüs tarafından verilen belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz.

Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaklanmıştır.

Verilen belgeler başvuruda bulunan personelle ilgili olup, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

Başarı belgesi ile ilgili olarak, düzenlendiği ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenen geçerlilik süresi içerisinde ve periyotlarda gözetim işlemleri yerine getirilecektir. Gözetim faaliyetinin şekli ve kapsamı da yine ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenmiştir.

Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgenin zarar görmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda belgeli kişi Kampüs’e başvurarak, yeni bir belge düzenlenmesini talep edebilir. Belgenin yenilenmesi 30 gün içerisinde Kampüs tarafından sağlanacaktır. MYK portal üzerinden Belge işlemleri modülü üzerinden TC numarası ya da Belge numarası ile yapılan sorgulama neticesinde tekrar basım talebinde bulunur. Bu aşamada belge bilgileri düzenlemesi yapılır ve/veya doğrudan yeniden basım için MYK onayına sunulur. MYK onayının ardından belge yeniden basılır. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.

Belge, marka ve logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü gözden geçirme faaliyetleri veya alınacak itiraz ve şikayetlerle değerlendirilmektedir.