HizmetlerimizBelge, Marka ve Logo Kullanımı  

Kampüs, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme hakkı kazanmış adaylar ile SZ-03 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalayarak Belge, Marka ve Logo Kullanım koşullarını güvence altına almıştır.

Kampüs, TÜRKAK markasının kullanımına ilişkin https://www.turkak.org.tr/ adresinde yer alan “TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberini esas alır.

MYK marka kullanımına ilişkin olarak https://www.myk.gov.tr/ adresinde bulunan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiş olan kuralları esas alır.

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme programının ilgili hükümlerine uymak zorundadır. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi Kampüs’e iade etmekle yükümlüdür.

Belgelendirmeye ilişkin beyanlar sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göredir.

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanamaz ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

Verilen belgeler başvuruda bulunan personelle ilgili olup, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

Belgeli kişi, Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve Kampüs’ün düzenlediği her türlü belgeyi iade etmesi gerekmektedir.  Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı veya iptal edileceği PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü ile belirlenmiştir. Belgesi iptal edilen kişi, on beş gün içerisinde belgenin aslını Kampüs’e iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir.

 

Belgeli kişi, belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanamaz. Kampüs’e ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek biçimde kullanılamaz ve belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz.

Başarı belgesi ile ilgili olarak, dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde gözetim işlemleri yerine getirilecektir. Gözetim faaliyetinin şekli ve kapsamı da yine ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenmiştir.

Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgenin zarar görmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda belgeli kişi Kampüs’e başvurarak, yeni bir belge düzenlenmesini talep edebilir. Belgenin yenilenmesi 30 gün içerisinde Kampüs tarafından sağlanacaktır. MYK portal üzerinden Belge işlemleri modülü üzerinden TC numarası ya da Belge numarası ile yapılan sorgulama neticesinde tekrar basım talebinde bulunur. Bu aşamada belge bilgileri düzenlemesi yapılır ve/veya doğrudan yeniden basım için MYK onayına sunulur. MYK onayının ardından belge yeniden basılır. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.

Belge, marka ve logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü gözden geçirme faaliyetleri veya alınacak itiraz ve şikayetlerle değerlendirilmektedir.