SIK SORULAN SORULAR

 

1-Ulusal Meslek Standardı (UMS) nedir?

Ulusal Meslek Standardı, MYK ve bağlı sektör komiteleri tarafından oluşturulan, bir mesleğin icra edilmesi için gerekli​​ bilgi, beceri, tavır ve tutumları gösteren asgari normlardır.

 

2-Ulusal Yeterlilik (UY) nedir?

Hazırlanan UMS’lerle nasıl yapılacağı belirlenmiş meslekleri, icra edecek bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tavır ve tutumları gösteren asgari normlardır.

 

3-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul​​ edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

01.Ocak.2017 tarihinden itibaren kanun kapsamında belgeli personel çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Belgeli personel çalıştırmayan işletmeler için cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

 

4-Kimler başvuru yapabilir?

Mesleki yeterlilik başvurusunda bulunmak için ulusal yeterlilikte aksi tanımlanmadığı sürece hiçbir ön koşul bulunmamaktadır. İsteyen herkes yetkin olduğu meslek ile ilgili başvuru hakkına sahiptir.

Başvuru işlemleri​​ Bireysel​​ olarak yapılabileceği gibi, çalışmakta olduğunuz iş yerinin talep etmesi halinde​​ Tek Nokta​​ başvurusu şeklinde de yapılabilmektedir.

 

5-Mesleki Yeterlilik başvurusu nasıl yapılır?

www.kampusmeslek.com​​ Web sitesi üzerinden online başvuruda bulunabileceğiniz gibi, merkez ofisimize bizzat gelerek başvuru işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

 

6-Devlet Teşvikinden​​ nasıl yararlanırım?

MYK tarafından belirlenmiş ve kabul görmüş mesleklerden Mesleki yeterlilik Belgesi almak isteyen kişiler, Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını sadece bir yeterlilik için talep edebilirler.

Devlet teşvikinden yararlanmak için başvuru esnasında “Sınav bedelinin İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanmasını istiyorum” seçeneğini işaretlemeniz önemlidir.​​ 

Devlet Teşvikinden yararlanabilmek için ön şart Sınav ve Belgelendirme sürecini​​ “BAŞARILI”​​ olarak tamamlamaktır. Sınavlarda başarısız olunması halinde teşvikten yararlanılması mümkün değildir.

 

 

7-Başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Başvurunuzun kabul edilebilmesi için sizden talep edilen aşağıdaki evrakları eksiksiz bir şekilde KAMPÜS’e​​ ulaştırmanız gerekmektedir.

  • İmzalanmış başvuru formu

​​ -  ​​ ​​ ​​ ​​​​ Metal Sektörü için 4 adet Fotoğraf

  • Nüfus fotokopisi

 

  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont

Online başvuru yapanlar, evraklarını web sitesine yükleyebilecekleri gibi doğrudan Kampüs’e​​ göndermeyi de tercih edebilirler.

 

8-Sınav ve Belgelendirme ücretleri ne kadar?

Sınav ve belgelendirme hizmet bedelleri belge talep ettiğiniz Ulusal Yeterlilik bazında değişmektedir. Tüm fiyatlarımıza web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

9-İndirim ve Avantajlar nelerdir?

100 kişi ve üzeri başvurularda ​​ %5 iskonto uygulanır.  ​​​​ 

10-Ne zaman sınava girebilirim?

Sınav ve Belgelendirme başvurularında sınava girecek aday sayısı belirleyici olmaktadır. Sınav açılabilmesi için en az​​ 4​​ kişinin başvuru yapmış olması gerekmektedir.

,

11-Sınava nerde gireceğim?

Mesleki Yeterlilik sınavlarını KAMPÜS’e ait sınav merkezinde girebileceğiniz gibi koşullara uygun olması halinde çalıştığınız iş yerinde de girebilirsiniz.

Kendi iş yerinde sınava girmek isteyenlerin Kampüs ile​​ iletişime geçerek işyerinin sınav yapmak için gerekli koşullara sahip olduğunu teyit ettirmesi gerekmektedir.

 

12-Sınav için hazırlık yapmam gerekir mi?

Mesleğinize yönelik olarak gireceğiniz sınavlar uygulama alanında mesleki tecrübeleriniz ile gerçekleştirebileceğiniz nitelikte olsa da, hazırlanmış Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikleri sınavdan önce incelemeniz faydalı olacaktır. Ulusal Yeterlilik ve Meslek Standartlarına​​ www.myk.gov.tr​​ veya​​ www.kapmusmeslek.com​​ adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

13-Sınavda ne sorulacak?

Sınavlar ilgili Ulusal yeterlilikte tanımlandığı yönteme göre Teorik/Mülakat ve Performans (Uygulama) sınavı şeklinde gerçekleşecektir.

Ulusal Yeterliliklerde başarılması zorunlu birimlerin;

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği

A2- Mesleki bilgi ve tecrübe

konularını içeren ​​ ve bu birimler için tanımlanmış sınavlara katılmalıdır.

Yine Ulusal Yeterliliklerde belirtilen seçmeli birimlere müracaatı halinde bu birimin de sınavlarına katılması gerekmektedir.

B1/B2.. Seçmeli birimler

Sınavlarda Ulusal Yeterliliklerde tanımlanmış bilgi ifadeleri Teorik/Mülakat sınavlarında ölçümlenecek olup, Beceri ve Yetkinlik ifadeleri performans sınavında ölçümlenecektir.

 

14-Sınav sonucumu nasıl öğreneceğim?

Girmiş olduğunuz sınavların sonuçları web sitesi üzerinden ilan edileceği gibi başvuru esnasında bildirmiş olduğunuz GSM numaranıza SMS yoluyla da bildirim gönderilmesi sağlanacaktır.

Belge almaya hak kazanabilmeniz için Ulusal yeterlilikte belirtilen zorunlu birimlerin tümünden ve varsa seçmeli birimlerden​​ “BAŞARILI”​​ olmanız gerekmektedir.

 

15-Sınavda başarısız olursam ne olacak?

Sınav ve Belgelendirme için başvuruda bulunan kişilerin başarısız olmaları halinde 2. Sınav hakkı​​ bulunmaktadır.​​ 

Devlet teşvikinden yararlanan adaylar için 3. Sınav hakkı da devlet tarafından sağlanmıştır.

Her iki hakkında da başarısız olan adayların yeniden sınava girmeleri için ulusal yeterlilikte belirtilen eğitimleri almaları tavsiye edilmektedir.

Sınavlarda başarısız olmanız durumunda tekrar sınav için başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak sınav ve belgelendirme ücretini tekrar yatırmanız gerekecektir.

 

16-Belgemi nasıl alacağım?

Sınav ve Belgelendirme sürecini başarı ile tamamlayanlara Mesleki​​ Yeterlilik Belgesi, MYK tarafından hazırlanacak ve 10 gün içerisinde kurumumuza gönderilecektir. Belgenizi kurumumuzdan teslim alabileceğiniz gibi, belirlediğiniz irtibat adresinize gönderilmesi sağlanabilecektir.

 

17-Belgeyi aldıktan sonra işim bitiyor mu?

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi vardır. Bu süre​​ 2 yıl​​ ile​​ 6 yıl​​ arasında değişmekte olup, sahip olduğunuz belgenin bağlı olduğu Ulusal Yeterlilikte belge geçerlilik süresi tanımlanmıştır. Bu süre zarfında​​ Gözetim​​ işlemleri için KAMPÜS ile irtibatınızı​​ koparmamanız​​ gerekmektedir.

Bilgilerinizde oluşabilecek değişiklikleri zaman geçirmeden Kampüs’e bildirmeniz ve kayıt esnasındaki bilgilerinizi güncellemeniz belgenizin devamlılığı için önem arz etmektedir.

 

18-Teşvik bedelini nasıl geri alacağım?

Devlet teşvikinden yararlanmayı tercih eden​​ “BAŞARILI”​​ adaylara, sınav ve belge ücreti daha önce bildirmiş oldukları IBAN numaraları üzerinden İşsizlik Sigorta Fonu tarafından yatırılmaktadır. Belge almaya hak kazandığınız günden itibaren yaklaşık​​ 1 ay içinde sınav ve belge ücretinizin tamamını geri alabileceksiniz.

 

 

19-Aldığım belgenin işverene nasıl bir faydası var?

5544 Sayılı Kanun kapsamında denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için​​ beş yüz​​ Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.​​ 

İşverenler Mesleki Yeterlilik Belgeli​​ personel çalıştırmakla​​ yükümlü olduklarından, İş müfettişleri tarafından yapılacak denetimlerde bu konuda cezai yaptırım ile karşılaşmamış olacaklardır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin​​ 12 aydan 54 aya​​ kadar işveren prim​​ desteğinden yararlanmasını sağlayan teşvik, Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile​​ 31.12.2020​​ yılına kadar devam etmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda MYK-SGK veri bağlantısı (web servisi) kurularak, Kanun kapsamında uygulanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam eden işverenlerin​​ 12 aydan 54​​ aya varan işveren primlerinin devlet tarafından karşılanması uygulaması, internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

 

20-Hizmetlerimiz

 

İnşaat Sektörü – Sınav Türleri

1

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) (Mülakat/Performans)

2

12UY0054-3/00 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) (Teorik/Performans)

3

12UY0055-3/00 Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) (Teorik/Performans)

4

11UY0012-3/03 Betonarme Demircisi (Seviye 3) (Mülakat/Performans)

5

12UY0049-3/00 Betoncu (Seviye 3) (Teorik/ Performans)

6

12UY0048-3/01 Duvarcı (Seviye 3) (Teorik/Performans)

7

11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı (Seviye 3) (Teorik/Performans)

8

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi (Seviye 2) (Mülakat/Performans)

9

12UY0057-3/01 Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) (Teorik/Performans)

10**

12UY0056-3/01 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3)​​ (Teorik/Performans)

11

12UY0051-3/01 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) (Teorik/Performans)

12

11UY0024-3/02 Sıvacı (Seviye 3) (Teorik/Performans)

**İskele Kurulum Elemanı sınavına katılabilmek için “Yüksekte Çalışabilir” olduğunuza ilişkin sağlık​​ raporu başvuru için ön şart olarak istenmektedir.

 

Metal​​ sektöründe 3 Ulusal Yeterlilik için tanımlanmış​​ 10​​ alt yeterlilik biriminde belgelendirme yapmaya yetkilendirilmiştir.

 

​​ Metal Sektörü – Sınav Türleri

1

11UY0014-3/01 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (Teorik/Performans)

11UY0014-3/B1 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum​​ (131)​​ (Teorik/Performans)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum​​ (141)​​ (Teorik/Performans)

2

11UY0010-3/03 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (Teorik/Performans)

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı​​ (111)

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)​​ (Teorik/Performans)

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (Teorik/Performans)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (Teorik/Performans)

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı​​ (311)​​ (Teorik/Performans)

3

11UY0016-4/02 Kaynak Operatörü (Seviye 4)

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (Teorik/Performans)

11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)​​ (131)​​ (Teorik/Performans)

11UY0016-4/B3 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MAG​​ Kaynağı) (135) (Teorik/Performans)

 


 

Ticaret Sektörü– Sınav Türleri

1

17UY0332-4 ​​ Emlak Danışmanı (Seviye 4) (Teorik/Performans)

2

17UY0332-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) (Teorik/Performans)

3

17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) (Teorik/Performans)

4

17UY0298-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) (Teorik/Performans)

5

17UY0296-3 Kasiyer (Seviye 3) (Teorik/Performans)

 

 

 

**Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu “en az lise mezunu” ​​ mezun değil ise "15.08.2020 öncesi vergi levhası ya​​ da oda kayıt belgesi ​​ " ​​ ön şart olarak istenmektedir.

 

 


 

Ulaştırma,Lojistik ve Haberleşme Sektörü– Sınav Türleri

 

1

15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) (Teorik/Performans)

 

2

19UY0390-3 Motorsikletli Kurye (Seviye 3) (Teorik/Performans)

 

3

17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) (Teorik/Performans)

 

4

17UY0330-3 Taksi Şoförü (Seviye 3) (Teorik/Performans)

 

5

17UY0326-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3) (Teorik/Performans)

 

6

17UY0327-3 Minibüs Şoförü (Seviye 3) (Teorik/Performans)

 

7

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) (Teorik/Performans)

 **Köprülü Vinç Operatörü sınavına katılabilmek için “2 yıl çalışmış ve sgk dökümünde belgelendirilmiş” veya "15 gün eğitim almalı" ​​ ön şart olarak istenmektedir.

 

**Endüstriyel Taşımacı sınavına katılabilmek için “operatörlük belgesi” ön şart olarak istenmektedir.

 
​​