Hizmetlerimiz

Ulaştırma / Kamyon Şoförü

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Kamyon Şoförü Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

KAMYON ŞOFÖRÜ​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.ULŞ.06

İlk Yay. Tar.

08.03.2022

Rev. No

01

Rev. Tarihi

29.06.2022

 

 

SIRA NO

FAALİYET BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

17UY0326-3​​ Kamyon Şoförü​​ (Seviye 3)​​ (Revizyon no:0)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

A1: İSG, Çevre ve Kalite

A2:​​ Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

13UMS0379-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların​​ 13UMS0379-3​​ standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-13UMS0379-3 ​​​​ standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik​​ Sınav Dokümanları

-Performans Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin dili

 

-Türkçe

-Türkçe- İngilizce Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe- İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olmak üzere 6 farklı dilde düzenlenebilir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

 

Kamyon Şoförünün (Seviye 3);

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,

- SRC 4 mesleki yeterlilik belgesine,

- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve

- Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı

ceza almamış olması gerekmektedir.

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

 

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

 

-Teorik​​ Sınav;​​ 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

 

-Teorik sınavda adaylara her soru için​​ 2​​ dakika zaman verilir.

-Her Adayın Performans Sınav Süresi;

A2​​  ​​​​  ​​​​ :60​​ dk.​​ 

 •  

Sınav yeri

 

KAMPÜS​​ sınav alanı, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı;

-Araç

-Kişisel koruyucu malzemeler

-Gerekli​​ ölçü aletleri

-Performans sınav evrakları

 •  

Sınav soru ağırlıkları

 

Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür.

-Her bir performans sınav​​ senaryosu​​ tek başına değerlendirilir

 •  

Soru Sayısı, Başarı Notu, Teorik Sınav ve Performans Sınav Değerlendirmesi

 

A1,​​ A2,​​ Yeterlilik​​ Birimleri​​ Teorik Sınavı​​ İçin;

​​ -​​ A1​​ Teorik sınavda adaylara en az​​ 20​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

​​ -​​ A2​​ Teorik sınavda adaylara en az​​ 15​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

​​ -A1,​​ A2,​​ Yeterlilik birimi teorik sınav sorularının en az %60’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır

A1,​​ A2,​​ Yeterlilik Birimleri Performans Sınavları İçin;​​ 

A1 Birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 nin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirme​​ yapılır.

 

-A2,

-Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.​​ Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.​​ 

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

 

Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve​​ performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği​​ gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.​​ Adayın kendi ve diğer

kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.​​ Yeterlilik​​ birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor​​ olması gerekmektedir.

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

 

-

 •  

Kayıtların saklanması

 

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 •  

İtiraz ve Şikayetler

 

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

 

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.

 •  

Belge geçerlilik süresi

 

5 Yıl. ​​ 

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 •  

Gözetim Sıklığı

 

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge​​ sahibinin performansı aşağıda tanımlanan​​ yöntemlerden en az biri kullanılarak​​ değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde​​ toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca​​ ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet​​ dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme,​​ fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik​​ birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına​​ katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların​​ belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

 

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

PROGRAMI HAZIRLAYAN

ADI-SOYADI:​​ 

İMZA:  ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​​​ 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİME KOMİSYON​​ ÜYELERİ

 

1. Üye ​​ ​​​​     ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2.Üye    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 3. Üye​​ 

ADI-SOYADI:​​     ADI-SOYADI:​​   ​​   ADI-SOYADI:​​ 

İMZA:  ​​ ​​ ​​​​     İMZA:     İMZA

 

BP.ULŞ.06/rev.1/06221​​ /​​ 1