Hizmetlerimiz

İnşaat / Betonarme Demircisi

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Betonarme Demircisi Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

BETONARME DEMİRCİSİ​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.İNŞ.04

İlk Yay. Tar.

25.03.2017

Rev. No

06

Rev. Tarihi

29.06.2022

 

SIRA NO

FAALİYET​​ BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

11UY0012-3​​ -Betonarme demircisi-Seviye 3​​ –(Revizyon:03)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ İş Sağlığı ve Güvenliği​​ ile Çevre Koruma

-A2​​ Betonarme demir​​ işlerinde genel mesleki bilgi ve uygulama becerisi

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

10UMS0082-3​​ -Betonarme demircisi-Seviye 3 –(Rev​​ no :00)

 

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların​​ 10UMS0082-3​​ standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-10UMS0082-3​​ standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Mülakat Sınav Dokümanları

-Performans​​ Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme​​ Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin​​ dili

MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

-Türkçe

-Belgenin yabancı dilde düzenlenmesi durumunda; Avrupa birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde düzenlenir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Herhangi bir ön şart yoktur

 

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Mülakat sınavı​​ soruları sözlü olarak cevaplanacaktır

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Mülakat sınavı soru başına 2 dk verilecek

Performans Sınav süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelecektir.

 •  

Sınav yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1. Mülakat sınavı

-Sınav evrakları

2.Performans sınavı: (Sınav malzeme listesi formu)

-Betonarme demirleri

-İş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlar

-Betonarme demiri​​ montaj malzemeleri

-Ölçü aletleri

 •  

Sınav soru ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Mülakat sınav soruları A1 eşit puanla ölçülür, A2 sorularının puan değeri sorunun yanına yazılacaktır.

-Her bir performans sınav senaryosuna göre değerlendirilir

 •  

Soru sayısı, başarı notu, teorik sınav, mülakat sınav ve performans sınav değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ (T1) Yapılandırılmış sözlü sınav:

Bu birim kapsamında​​ en az 5​​ soruluk sözlü sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır.​​ 

Sınav soruları, yapılandırılmış sözlü sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve​​ EkA1- 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinin​​ bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır.

(P1) Performans Sınavı:​​ 

A1 Birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 nin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirme yapılmayacaktır.​​ 

-A2​​ 

(T1) Yapılandırılmış Sözlü Sınav:​​ 

Bu birim kapsamında​​ en az 13​​ soruluk sözlü sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır.  ​​​​ Sınav soruları, sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve​​ Ek A2-2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinde T1​​ olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır.​​ 

(P1)​​ Performans Sınavı:​​ 

Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav,​​ EkA2- 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol​​ 

Listesi​​ dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Adayın başarılı sayılması için ​​ A1 ve A2 bölümlerindeki tüm sınavlardan başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden A1 ve A2 nin tüm sınavlarına girmek zorundadır.

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

 

-

 •  

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29- PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 

 •  

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır. Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.

 •  

Belge geçerlilik süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

5 Yıl.

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belgenin geçerli durumda olması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap kalıpçı fiili olarak belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

 

 

BP.İNŞ.04/rev6/0622  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 3​​ /​​ 4