Hizmetlerimiz

İnşaat / Sıvacı

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Sıvacı Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

SIVACI​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.İNŞ.12

İlk Yay. Tar.

25.03.2017

Rev. No

05

Rev. Tarihi

29.06.2022

 

SIRA NO

FAALİYET​​ BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

11UY0024-3​​ -Sıvacı-Seviye 3​​ -(Revizyon​​ No :02)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Zorunlu Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Zorunlu Birimler;

-A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş organizasyonunun yapılması

-A2 Sıva işlerinde Genel mesleki bilgi ve uygulama becerisi

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

11UMS0135-3-Sıvacı-Seviye 3​​ ​​ (Revizyon​​ No :0)

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların​​ 11UMS0135-3 standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-​​ 11UMS0135-3 standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik Sınav Dokümanları

-Performans Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

 •  

Yeterlilik Belgesinin dili

MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

-Türkçe

-Belgenin yabancı dilde düzenlenmesi durumunda; Avrupa birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde düzenlenir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Herhangi bir ön şart yoktur

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav için;4 Seçenekli Çoktan Seçmeli​​ test, doğru-yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik Sınav süresi soru başına 1,5-2 dk verilecektir.

Performans Sınav süresi minimum yapılacak uygulamaya göredir

 •  

Sınav yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı: (Sınav malzeme listesi formu)

-​​ Sıvacılık​​ malzemeleri

-İş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlar

-Sıva yapma​​ el aletleri

-Ölçü aletleri

 

 •  

Sınav soru ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür

-Her bir performans sınav​​ senaryosuna göre​​ değerlendirilir

 •  

Soru sayısı, başarı notu, teorik sınav, mülakat sınav ve performans sınav değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

 

 

-A1​​ (T1) Yazılı sınav:​​ Bu birim kapsamında​​ en az 5​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve​​ Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin​​ bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır.

-(P1) Performans Sınavı:​​ Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav,​​ Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol

Listesi​​ dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 

 

 

 

-A2​​ (T1) Yazılı sınav:​​ Bu birim kapsamında​​ en az 20​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve​​ Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol Listesinde​​ belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır.

-(P1) Performans Sınavı:​​ Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav,​​ Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi​​ dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 

 

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

 

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını​​ kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

 

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

 

-

 •  

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29- PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 

 •  

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.​​ Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.

 •  

Belge geçerlilik süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

5 Yıl.

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belgenin geçerli durumda olması​​ ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap kalıpçı fiili olarak​​ belge geçerlilik süresi içinde​​ toplamda en az​​ 2 yıl veya son 6 ay​​ çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

BP.İNŞ.12/rev.5/0622

​​ 2​​ /​​ 4