Hizmetlerimiz

İnşaat /Seramik Karo Kaplamacısı

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

SERAMİK KARO KAPLAMACISI​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.İNŞ.11

İlk Yay. Tar.

25.03.2017

Rev. No

06

Rev. Tarihi

29.06.2022

SIRA NO

FAALİYET​​ BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

12UY0051-3​​ -Seramik karo kaplamacısı​​ -Seviye 3​​ –(Revizyon:01)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ İş Sağlığı ve Güvenliği​​ ile Çevre Koruma

-A2​​ Seramik karo kaplamacılığı

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

11UMS0177-3-​​ Seramik karo kaplamacısı​​ -Seviye 3 –(Revizyon​​ No :01)

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların​​ 11UMS0177-3​​ standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-​​ 11UMS0177-3​​ standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik Sınav Dokümanları

-Performans​​ Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme​​ Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin​​ dili

MYK-Sınav lçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

-Türkçe

-Belgenin yabancı dilde düzenlenmesi durumunda; Avrupa birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde düzenlenir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Herhangi bir ön şart yoktur

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav için;​​ 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli​​ test,​​ herbiri eşit puan değerinde​​ sorularını içeren yazılı sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik Sınav süresi soru başına 1,5-2 dk verilecektir.

Performans Sınav süresi minimum yapılacak uygulamaya göredir

 •  

Sınav yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı: (Sınav malzeme listesi formu)

-Seramik ve sarf malzemeleri

-İş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlar

-Seramik​​ işleme​​ malzemeleri

-Ölçü aletleri

 •  

Sınav soru ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür

-Her bir performans sınav​​ senaryosuna göre​​ değerlendirilir

 •  

Soru sayısı, başarı notu, teorik sınav, mülakat sınav ve performans sınav değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ (T1) Yazılı sınav:​​ Bu birim kapsamında en az​​ 10​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm​​ Ek A1-2 de yer alan tüm T1 ile ölçülmesi öngörülen​​ Bilgiler’ kontrol listesini​​ ölçebilecek şekilde tasarlanır.

(P1) Performans Sınavı:​​ Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme yapılmayacaktır.

-A2​​ (T2) Yazılı Sınav:​​ Bu sınav kapsamında en az 25​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerinde​​ yazılı​​ sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları,​​ EkA2-2 yer alan T1 ile ölçülmesi öngörülen ‘Bilgiler​​ kontrol listesini​​ ölçebilecek şekilde tasarlanır.

(P2) Performans Sınavı: Sınav süresi yapılacak uygulamaya göre, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.​​ Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı​​ EkA2-2 de​​ P1​​ ile ölçülmesi öngörülen​​ Beceri ve Yetkinlik ifadelerinin tamamını ölçebilecek şekilde tasarlanır.

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

 

-

 •  

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29- PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 •  

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.​​ Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.

 •  

Belge geçerlilik süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

5 Yıl.

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belgenin geçerli durumda olması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap kalıpçı fiili olarak belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP.İNŞ.11/rev.6/0622

​​ 2​​ /​​ 3