Hizmetlerimiz

İnşaat / Panel Kalıpçı

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Panel Kalıpçı Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

PANEL KALIPÇISI​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.İNŞ.014

İlk Yay. Tar.

19.05.2021

Rev. No

01

Rev. Tarihi

29.06.2022

 

63

SIRA NO

FAALİYET BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

12UY0050-3 -Panel​​ Kalıpçı-Seviye 3​​ (Revizyon No: 01)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1 İş Sağlığı ve Güvenliği​​ ile Çevre Koruma​​ 

-A2​​ Panel​​ Kalıp işlerinde genel mesleki bilgi ve uygulama becerisi​​ 

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

10UMS0081-3​​ -Panel​​ kalıpçı-Seviye3(Revizyon​​ No: 01)

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların 10UMS0081-3 standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-10UMS0081-3 standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Mülakat Sınav Dokümanları

-Performans Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin dili ​​ 

MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

-Türkçe

-Türkçe- İngilizce Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe- İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olmak üzere 6 farklı dilde düzenlenebilir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-​​ Herhangi bir​​ ön şart yoktur

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Mülakat sınavı soruları sözlü olarak cevaplanacaktır

-Performans Sınavı

 •  

Sınav​​ Süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Mülakat sınavı soru başına 2 dk verilecek

Performans Sınav süresi​​ gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelecektir.

 •  

Sınav​​ Yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1. Mülakat sınavı

-Sınav evrakları

2.Performans sınavı: (Sınav malzeme listesi formu)

-Panel​​ kalıp malzemeleri

-İş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlar

-Panel​​ kalıp montaj malzemeleri​​ ve ölçü aletleri

 •  

Sınav soru ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Mülakat sınav soruları​​ A1​​ eşit puanla ölçülür, A2 sorularının puan değeri sorunun yanına yazılacaktır.

-Her bir performans sınav senaryosuna göre değerlendirilir

 •  

Soru sayısı, başarı notu, mülakat sınav ve performans sınav değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ (T1) Yapılandırılmış sözlü​​ sınav:

Bu birim kapsamında​​ en az 5​​ soruluk​​ sözlü sınav​​ uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır.​​ 

Sınav soruları,​​ yapılandırılmış sözlü​​ sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve​​ EkA1-​​ 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinin​​ bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır.

(P1) Performans Sınavı:​​ 

A1 Birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 nin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirme yapılmayacaktır.​​ 

-A2​​ 

(T1) Yapılandırılmış Sözlü​​ Sınav:​​ 

Bu birim kapsamında​​ en az​​ 14​​ soruluk​​ sözlü​​ sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. ​​ ​​ Sınav soruları, sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve​​ Ek​​ A2-2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinde T1​​ olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır.​​ 

(P1)​​ Performans Sınavı:​​ 

Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav,​​ EkA2-​​ 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol​​ 

Listesi​​ dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.​​ 

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Adayın başarılı sayılması​​ için A1 ve A2 bölümlerindeki tüm sınavlardan başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden A1 ve A2 nin tüm sınavlarına girmek zorundadır.

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

-

-

 •  

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29- PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

 

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 

 •  

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.​​ Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.

 •  

Belge geçerlilik süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

5 Yıl. ​​ 

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda​​ 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde en az 2 yıl​​ veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtların (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, fatura, portfolyo vb.) sunması ile​​ belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.​​ 

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP.İNŞ.14/rev.1/06221/3