Hizmetlerimiz

Ulaştırma / Motosikletli Kurye

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Motosikletli Kurye Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

MOTOSİKLETLİ KURYE​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.ULŞ.03

İlk Yay. Tar.

08.03.2022

Rev. No

01

Rev. Tarihi

29.06.2022

 

 

SIRA NO

FAALİYET BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

19UY0390-3 Motosikletli Kurye (Seviye 3)​​ (Revizyon no:0)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

A1: İSG, Çevre ve Kalite

A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

17UMS0637-3: Motosikletli Kurye (Seviye 3)

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların​​ 17UMS0637-3​​ standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-17UMS0637-3​​ standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik​​ Sınav Dokümanları

-Performans Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin dili

 

-Türkçe

-Türkçe- İngilizce Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe- İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olmak üzere 6 farklı dilde düzenlenebilir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olunması​​ gereklidir.

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

 

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

 

-Teorik​​ Sınav;​​ 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

 

-Teorik sınavda adaylara her soru için​​ 1​​ dakika zaman verilir.

-Her Adayın Performans Sınav Süresi;

A2​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :60​​ dk.​​ 

 •  

Sınav yeri

 

KAMPÜS​​ sınav alanı, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı;

-Araç

-Kişisel koruyucu malzemeler

-Gerekli​​ ölçü aletleri

-Performans sınav evrakları

 •  

Sınav soru ağırlıkları

 

Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür.

-Her bir performans sınav​​ senaryosu​​ tek başına değerlendirilir

 •  

Soru Sayısı, Başarı Notu, Teorik Sınav ve Performans Sınav Değerlendirmesi

 

A1,​​ A2,​​ Yeterlilik​​ Birimleri​​ Teorik Sınavı​​ İçin;

​​ -​​ A1​​ Teorik sınavda adaylara en az​​ 20​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

​​ -​​ A2​​ Teorik sınavda adaylara en az​​ 10​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

​​ -A1,​​ A2,​​ Yeterlilik birimi teorik sınav sorularının en az %70’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır

A1,​​ A2,​​ Yeterlilik Birimleri Performans Sınavları İçin;​​ 

A1 Birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 nin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirme yapılmayacaktır.

 

-A2,

-Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.​​ Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.​​ 

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

 

Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve​​ performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği​​ gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik​​ birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor​​ olması gerekmektedir.

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

 

-

 •  

Kayıtların saklanması

 

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 •  

İtiraz ve Şikayetler

 

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

 

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.​​ Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.

 •  

Belge geçerlilik süresi

 

5 Yıl. ​​ 

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 •  

Gözetim Sıklığı

 

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge​​ sahibinin performansı aşağıda tanımlanan​​ yöntemlerden en az biri kullanılarak​​ değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde​​ toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca​​ ilgili alanda çalıştığını gösteren​​ kayıtları (hizmet​​ dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme,​​ fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik​​ birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına​​ katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların​​ belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.​​ Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

 

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

 

BP.ULŞ.03/rev.1/06221​​ /​​ 1