Hizmetlerimiz

Ticaret / Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.TİC.02

İlk Yay. Tar.

07.03.2022

Rev. No

01

Rev. Tarihi

29.06.2022

 

 

 

SIRA NO

FAALİYET BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu​​ Seviye​​ 5​​ (Revizyon no:00)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite​​ 

A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri​​ 

 

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu (Seviye 5)​​ 

12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu (Seviye 5)​​ 

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu (Seviye 5)​​ ​​ Ulusal Meslek Standardı

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların​​ 13UMS0365-5,​​ 12UMS0267-5​​ ve​​ 16UMS0520-5​​ ​​ standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-13UMS0365-5​​ ,​​ 12UMS0267-5​​ ​​ ,​​ 16UMS0520-5​​  ​​​​ standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik​​ Sınav Dokümanları

-Performans Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin dili

 

-Türkçe

-Türkçe- İngilizce Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe- İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olmak üzere 6 farklı dilde düzenlenebilir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

 

-​​ İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme gereği yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az lise mezunu olma şartı aranmamaktadır.​​ 

 

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

 

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

 

-Teorik​​ Sınav;​​ 

Çoktan ​​ seçmeli​​ 4 seçenekli​​ ​​ yazılı sınav uygulanır.​​ 

 

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

 

-Teorik sınavda adaylara her soru için​​ 1-2​​ dakika zaman verilir.

-Her Adayın Performans Sınav Süresi;

A2​​ :​​ 60​​ dk.​​ 

 •  

Sınav yeri

 

KAMPÜS​​ sınav alanı, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı;

-Bilgisayar, Hesap Makinası, Telefon..

-Kişisel koruyucu malzemeler

-Gerekli​​ ölçü aletleri

-Performans sınav evrakları

 •  

Sınav soru ağırlıkları

 

Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür.

-Her bir performans sınav​​ senaryosu​​ tek başına değerlendirilir

 •  

Soru Sayısı, Başarı Notu, Teorik Sınav ve Performans Sınav Değerlendirmesi

 

A1,A2​​ Yeterlilik​​ Birimleri​​ Teorik Sınavı​​ İçin;

​​ -​​ A1​​ Teorik sınavında adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır.

​​ -​​ A2​​ ​​ Teorik sınavında adaylara en az​​ 10​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır.

​​ -A1,​​ A2​​ Yeterlilik birimi teorik sınav sorularının en az %70’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır.

​​ 

​​ -A2​​ birimine yönelik performansa dayalı sınavlar ;

​​ -Performansa dayalı sınavlar gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.​​ 

-Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.​​ 

-Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.​​ 

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

 

-Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve​​ performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

-Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği​​ gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

​​ -Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde​​ edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin​​ geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can​​ güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 •  

Tahribatsız ve​​ Tahribatlı​​ Testler

 

-

 •  

Kayıtların saklanması

 

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 •  

İtiraz ve Şikayetler

 

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

 

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.

 •  

Belge geçerlilik süresi

 

5 Yıl. ​​ 

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 •  

Gözetim Sıklığı

 

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;​​ 

 

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.​​ 

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.​​ 

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

 

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

 

BP.TİC.02/rev.1/06221​​ /​​ 1