Hizmetlerimiz

Ulaştırma / Minibüs Şoförü

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Kamyon Şoförü Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.ULŞ.07

İlk Yay. Tar.

08.03.2022

Rev. No

01

Rev. Tarihi

29.06.2022

 

 

SIRA NO

FAALİYET BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

17UY0327-3 Minibüs Şoförü (Seviye 3) (Revizyon no:0)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

A1: İSG, Çevre ve Kalite

A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

13UMS0376-3 Minibüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların 13UMS0376-3 ve 13UMS0377-3 ​​ standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-13UMS0376-3 ​​ standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik Sınav Dokümanları

-Performans Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin dili

 

-Türkçe

-Türkçe- İngilizce Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe- İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olmak üzere 6 farklı dilde düzenlenebilir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

 

Minibüs Şoförünün (Seviye 3);

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,

- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve

- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103.,

“Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109.,

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde

kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın

almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı

Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile

hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

 

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

 

-Teorik Sınav; 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

 

-Teorik sınavda adaylara her soru için​​ 2​​ dakika zaman verilir.

-Her Adayın Performans Sınav Süresi;

A2  ​​ ​​ ​​​​ :60 dk.​​ 

 •  

Sınav yeri

 

KAMPÜS sınav alanı, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı;

-Araç

-Kişisel koruyucu malzemeler

-Gerekli ölçü aletleri

-Performans sınav evrakları

 •  

Sınav soru ağırlıkları

 

Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür.

-Her bir performans sınav senaryosu tek başına değerlendirilir

 •  

Soru Sayısı, Başarı Notu, Teorik Sınav ve Performans Sınav Değerlendirmesi

 

A1, A2, Yeterlilik Birimleri Teorik Sınavı İçin;

​​ - A1 Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

​​ - A2 Teorik sınavda adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

​​ -A1, A2, Yeterlilik birimi teorik sınav sorularının en az %60’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır

A1, A2, Yeterlilik Birimleri Performans Sınavları İçin;​​ 

A1 Birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 nin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirme yapılır.

 

-A2,

-Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.​​ Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.​​ 

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

 

Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde

edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer

kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

 

-

 •  

Kayıtların saklanması

 

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 •  

İtiraz ve Şikayetler

 

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

 

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.

 •  

Belge geçerlilik süresi

 

5 Yıl. ​​ 

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 •  

Gözetim Sıklığı

 

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin

performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri

kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az

iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını

gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans

yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için

tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge

geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

 

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

 

BP.ULŞ.07/rev.1/06221​​ /​​ 1