Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız

Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı İçin Tıklayınız

 

BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.MTL.04

İlk Yay. Tar.

15.03.2017

Rev. No

03

Rev. Tarihi

14.02.2020

 

SIRA NO

FAALİYET BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

11UY0016-4 -Kaynak Operatörü-Seviye 4 Revizyon No:03

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Zorunlu Birinler;

-11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler;

-11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

-11UY0016 -4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

 •  

Belgelendirme​​ Programının İlgili Standardı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

TS EN ISO 14732

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Adayların TSE EN ISO 14732 standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme Dokümanları

 

-TS EN ISO​​ 14732 standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik Sınav Evrakları

-Performans Sınavı Evrakları

-Tahribatlı ve Tahribatsız muayene raporları

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK​​ Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin Dili

MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Türkçe-İngilizce

 

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Yeterlilik sınavlarına girmek için adaylardan herhangi bir ön şart talep edilmemektedir.

 •  

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav için; 4 Seçenekli Çoktan​​ Seçmeli Sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav Süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir.

-Her Adayın Performans Sınav Süresi;  ​​ ​​​​ 

​​ B2-MIG Kaynağı (131)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 20 dk.  ​​ ​​​​ 

​​ B3-MAG Kaynağı (135)​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 20 dk.  ​​ ​​​​ 

 •  

Sınav Yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS sınav alanı, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav Esnasında Kullanılacak Malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı;

-Kaynak Ekipmanı

-Kişisel koruyucu malzemeler

-Kaynak yapılacak ana malzeme ve sarf malzemeler

-Kaynak ölçü aletleri

- Performans sınav evrakları

 •  

Sınav Soru Ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav soruları eşit puanla​​ ölçülür

-Her bir performans sınav parçası tek başına değerlendirilir

 •  

Soru Sayısı, Başarı Notu, Teorik Sınav ve Performans Sınav Değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

A1, B2 ve B3 Yeterlilik Birimleri Teorik Sınavı İçin;

​​ -​​ Adaylara en az 10​​ soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

- A1 Yeterlilik birimi teorik sınav sorularının en az %60’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır.

- B2 ve B3​​ Yeterlilik birimlerinin​​ teorik sınav sorularının en az %50’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır.

A1, B2 ve B3 Birimlerine Yönelik Performans Sınavları İçin;  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Performans sınavı “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre değerlendirilecektir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların​​ tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

-Kaynakçı, TS EN ISO 14732 standardına göre hazırlanmış bir WPS göre sınavını gerçekleştirir ve değerlendirilir.

-Adayın kaynak yaptığı numunesi TS​​ EN ISO 14732 Madde 4.1 e göre muayene edilir.​​ Muayene sonucunda numunenin başarılı olması gerekmektedir.

 •  

Tahribatsız ve Tahribatlı Testler

TS EN ISO 14732

TS EN ISO 14732 standardında belirtilen testler

 •  

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29- PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Kayıtların Saklanması;

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların​​ saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 

 •  

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava Tekrar Giriş Hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü / MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır

 

-A1 Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

-B2, B3 Birimleri için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 3 ayı geçemez.

B2, B3 Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

 •  

Belge​​ Geçerlilik Süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

TS EN ISO 14732

Belge geçerlilik süresi​​ içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 •  

Yeniden Belgelendirme

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Belge sahibinin​​ performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek​​ belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

-Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

 

FR.031/rev.1/0220 ​​ 3​​ /​​ 3