Hizmetlerimiz

İnşaat /İskele Kurulum Elemanı

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

İSKELE KURULUM ELEMANI​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.İNŞ.10

İlk Yay. Tar.

25.03.2017

Rev. No

05

Rev. Tarihi

29.06.2022

SIRA NO

FAALİYET​​ BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

12UY0056-3​​ -İskele kurulum elemanı-Seviye 3​​ (Revizyon no :01)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ İş Sağlığı ve Güvenliği,​​ İş organizasyonunun yapılması

-A2​​ İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

11UMS0158-3​​ İskele kurulum elemanı-Seviye 3 (Revizyon no :00)

 

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların​​ 11UMS0158-3​​ standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-​​ 11UMS0158-3​​ standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik Sınav Dokümanları

-Performans​​ Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme​​ Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin​​ dili

MYK-Sınav Ölçme,​​ 

Değerlendirme ve Belgelendir​​ me Yönetmeliği

-Türkçe

-Belgenin yabancı dilde düzenlenmesi durumunda; Avrupa birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde düzenlenir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almaları gerekir

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru​​ Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav için;4 Seçenekli Çoktan Seçmeli​​ test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik​​ Sınav süresi soru başına 1,5-2​​ dk verilecektir.

Performans​​ Sınav süresi​​ minimum 20dk-maksimum 120dk​​ dır

 •  

Sınav yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS,​​ iş veren veya​​ aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları​​ ve malzemeleri

2.Performans sınavı: (Sınav malzeme listesi formu)

-İskele​​ malzemeleri

-İş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlar

-İskele montaj​​ malzemeleri

-Ölçü aletleri

 

 •  

Sınav soru ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür

-Her bir performans sınav​​ senaryosuna göre​​ değerlendirilir

 •  

Soru sayısı, başarı notu, teorik sınav, mülakat sınav ve performans sınav değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

 

-A1​​ (T1)​​ Yazılı sınav:​​ Bu birim kapsamında en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve​​ Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin​​ bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır.

(P1) Performans Sınavı:​​ Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav,​​ Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi​​ dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 

 

-A2​​ (T1)​​ Yazılı sınav:​​ Bu birim kapsamında en az 40 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve​​ Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin​​ bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır.

(P1)​​ Performans Sınavı:​​ Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav,​​ Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi​​ dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 

 

 

 

 

 

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

 

 

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

 

 

 

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

 

-

 •  

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29- PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

 

 

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 

 •  

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.​​ Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.

 •  

Belge geçerlilik süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

5 Yıl.

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belgenin geçerli durumda olması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap kalıpçı fiili olarak belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

 

BP.İNŞ.10/rev.5/0622

​​ 1​​ /​​ 4