Hizmetlerimiz

İnşaat /İnşaat İşçisi

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

İnşaat İşçisi Seviye 2 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

İNŞAAT İŞÇİSİ​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.İNŞ.08

İlk Yay. Tar.

25.03.2017

Rev. No

06

Rev. Tarihi

29.06.2022

 

SIRA NO

FAALİYET​​ BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

16UY0253-2​​ -İnşaat işçisi-Seviye 2–(Revizyon:00)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ İnşaat işlerinde İş organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

-A2​​ Genel inşaat İşleri

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

15UMS0463-2-İnşaat işçisi-Seviye 2–(Revizyon:00)

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların​​ 15UMS0463-2​​ standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-​​ 15UMS0463-2​​ standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik(Sözlü)​​ Sınav Dokümanları

-Performans​​ Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme​​ Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin​​ dili

MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

-Türkçe

-Belgenin yabancı dilde düzenlenmesi durumunda; Avrupa birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde düzenlenir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Herhangi bir ön şart yoktur

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav için; Sözlü Sınav yapılacak

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik (Sözlü)Sınav süresi adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır.

Performans Sınav süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

 •  

Sınav yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı;

-İnşaatta kullanılan gene işçilik malzemeleri

-İş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlar

-Ölçü aletleri

 •  

Sınav soru ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik (Sözlü) sınav soruları eşit puanla ölçülür

-Her bir performans sınav senaryosuna göre değerlendirilir

 •  

Soru sayısı, başarı notu, teorik sınav, mülakat sınav ve performans sınav değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ (T1)Teorik (Sözlü) sınav:​​ A1 birimine yönelik sözlü sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az 10 soru sorulur. Sınavda; yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçülür.

Performans Sınavı:​​ Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri, A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

-A2​​ Yazılı sınav:​​ Bu birimden teorik sınav yapılmayacaktır.

(P1) Performans Sınavı:​​ (P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2- 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %​​ 70 başarı göstermesi gerekir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.

Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sınavda değerlendirici adaya, işleri gerçekleştirmesine yönelik gerekli talimatları vererek, ölçme ve değerlendirme sürecini işletir.

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 ve P1 sınavlarından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Sınavdan önce adaylara Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesinde belirtilen adımlar (iş sağlığı ve güvenliği, kritik adımlar vb.) konusunda bilgilendirme yapılır.

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

 

-

 •  

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29- PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

 

 

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 •  

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.​​ Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.

 •  

Belge geçerlilik süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

5 Yıl.

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

 

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belgenin geçerli durumda olması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap kalıpçı fiili olarak belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

BP.İNŞ.08/rev.6/0622

​​ 4​​ /​​ 4