Hizmetlerimiz

İnşaat / Duvarcı

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Duvarcı Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

DUVARCI​​ BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.İNŞ.06

İlk Yay. Tar.

25.03.2017

Rev. No

06

Rev. Tarihi

29.06.2022

 

 

SIRA NO

FAALİYET​​ BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

12UY0048-3​​ -Duvarcı-Seviye 3​​ -(Revizyon no :01)

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

 

 

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Zorunlu Birimler;

-A1 İş Sağlığı ve Güvenliği​​ ile Çevre koruma yeterlilik birimi

-B1​​ Genel Duvarcılık işleri yeterlilik birimi

 •  

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

11UMS057-3-Duvarcı-Seviye 3​​ ​​ (Revizyon​​ No :01)

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların​​ 11UMS0157-3 standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme dokümanları

 

-​​ 11UMS0157-3 standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik Sınav Dokümanları

-Performans Sınav Kontrol Listesi

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin dili

MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

-Türkçe

-Belgenin yabancı dilde düzenlenmesi durumunda; Avrupa birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde düzenlenir.

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Herhangi bir ön şart yoktur

 •  

Başvuru sırasında istenecek belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav için;​​ 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli​​ her biri eşit puanlı​​ yazılı sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik Sınav süresi soru başına 1,5-2 dk verilecektir.

Performans Sınav süresi​​ minimum​​ yapılacak uygulamaya göredir.

 

 •  

Sınav yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı: (Sınav malzeme listesi formu)

-Duvarcılık​​ malzemeleri

-İş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlar

-Duvar​​ yapma​​ el aletleri

-Ölçü aletleri

 •  

Sınav soru ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür

-Her bir performans sınav​​ senaryosuna göre​​ değerlendirilir

 •  

Soru sayısı, başarı notu, teorik sınav, mülakat sınav ve performans sınav değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ (T1) Yazılı sınav:​​ Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puanlı yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

-(P1) Performans Sınavı:​​ A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

​​ B1​​ (T1) Yazılı sınav:​​ B1 Birimine yönelik Teorik sınav Ek B1-2’de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda​​ en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve herbiri eşit puanlı yazılı sınav uygulanır. Yanlış cevaplandırılan sorulardan puan indirimi yapılmaz. Aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini

(Ek B1-2) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

-(P1) Performans sınav: B1Birimine yönelik ​​ Performans sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.

​​ B2​​ (T1) Yazılı sınav:​​ B1 Birimine yönelik Teorik sınav Ek B2-2’de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda​​ en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve herbiri eşit puanlı yazılı sınav uygulanır. Yanlış cevaplandırılan sorulardan puan indirimi yapılmaz. Aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini

(Ek B2-2) ölçebilecek şekilde tasarlanır.

-(P1) Performans sınav: B2 Birimine yönelik Performans sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.

 •  

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

 •  

Tahribatsız ve tahribatlı testler

 

-

 •  

Kayıtların Saklanması

 

MYK-Belge lendirme yönetmeliği Madde 29-​​ PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 •  

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü

Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır. Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.

 •  

Belge geçerlilik süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

5 Yıl.

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-

 •  

Yeniden belgelendirme

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması, belgenin geçerli durumda olması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap kalıpçı fiili olarak belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.​​ 

Belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur.

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

 

BP.İNŞ.06/rev.6/0622​​ 3​​ /​​ 3