Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı için Tıklayınız

BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.MTL.02

İlk Yay. Tar.

15.03.2017

Rev. No

03

Rev. Tarihi

14.02.2020

SIRA NO

FAALİYET BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

11UY0010-3-Çelik Kaynakçısı-Seviye 3 Revizyon No:04​​ 

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Zorunlu​​ Birimler;

-11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Seçmeli Birimler;

-11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

-11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

-11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG​​ Kaynağı) (135)

-11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

-11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

 •  

Belgelendirme Programının İlgili Standardı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

TS EN ISO 9606-1

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Adayların TSE EN ISO 9606-1 standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme Dokümanları

 

-TS EN ISO 9606-1 standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik Sınav Evrakları

-Performans Sınavı​​ Evrakları

-Tahribatlı ve Tahribatsız muayene raporları

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Sertifikası

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 •  

Yeterlilik Belgesinin Dili

MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve​​ Belgelendirme Yönetmeliği

Türkçe-İngilizce

 

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Yeterlilik sınavlarına girmek için adaylardan herhangi bir ön şart talep edilmemektedir.

 •  

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

PR.9-1.00​​ Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınavlar için; 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav Süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir.

-Her Adayın Performans Sınav Süresi;

​​ B1-​​ Elektrotla Ark Kaynağı (111) ​​ :​​ 20 dk.  ​​ ​​​​ 

​​ B5-MIG Kaynağı (131)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :​​ 20 dk.  ​​ ​​​​ 

​​ B6-MAG Kaynağı (135)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 20 dk.  ​​ ​​​​ 

​​ B9-TIG Kaynağı (141)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 30 dk.

​​ B14-Oksi-Asetilen Kaynağı (311) ; 30 dk.  ​​ ​​ ​​​​ 

 •  

Sınav Yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS sınav alanı, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav Esnasında Kullanılacak​​ Malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı;

-Kaynak Ekipmanı

-Kişisel koruyucu malzemeler

-Kaynak yapılacak ana malzeme ve sarf malzeme

-Kaynak ölçü aletleri

-Performans Sınavı Evrakları​​ 

 •  

Sınav Soru​​ Ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür

-Her bir performans sınav parçası tek başına değerlendirilir.

 •  

Soru Sayısı, Başarı Notu, Teorik Sınav ve Performans Sınav Değerlendirmesi

 

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

A1,​​ B1, B5,​​ B6, B9 ve B14 Yeterlilik Birimleri Teorik Sınavı İçin;

-Adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanacaktır.

-A1 yeterlilik birimi teorik sınav sorularının en az %60’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır.

-​​ B1, B5, B6, B9 ve B14 Yeterlilik birimlerinin teorik sınav sorularının en az %50’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır

B1, B5, B6, B9 ve B14 Yeterlilik Birimi Performans Sınavı İçin;  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Performans sınavı kontrol listesine göre​​ değerlendirilecektir.  ​​​​ 

-Kaynakçı, hazırlanmış bir PWPS veya WPS ve sınav senaryosuna göre performans sınavını gerçekleştirir ve değerlendirilir.

-Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

-Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Ayrıca, TS EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.

 •  

Tahribatsız ve Tahribatlı Testler

MYK-ULUSAL YETERLİLİK -TS EN ISO 9606-2

TS EN ISO 9606-1 standardındaki gereklerine uygun tüm testler

 •  

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29-​​ PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Kayıtların Saklanması;

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 •  

İtiraz ve​​ Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava tekrar giriş hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü /​​ MYK-ULUSAL YETERLİLİK

- Adayın 2​​ Adet sınav hakkı bulunmaktadır

- A1 Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

- B1, B5, B6, B9, B14 Birimleri için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin​​ elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 3 ayı geçemez.

B1, B5, B6, B9, B14 Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.​​ 

 •  

Belge Geçerlilik Süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-TS EN ISO​​ 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın​​ yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 •  

Yeniden Belgelendirme

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

 

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN​​ ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik​​ süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

 

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

-Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge​​ sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

FR.031/rev.1/0220 ​​ 3​​ /​​ 3