Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı için Tıklayınız

 

BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.MTL.01

İlk Yay. Tar.

15.03.2017

Rev. No

03

Rev. Tarihi

14.02.2020

 

 

SIRA NO

FAALİYET BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

 •  

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

11UY0014-3 -Alüminyum Kaynakçısı-Seviye 3 Revizyon No: 02

 •  

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL​​ YETERLİLİK

Zorunlu Birimler;

-11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler;

-11UY0014-3/B1 Metal -Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

-11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)​​ -Alüminyum (141)

 •  

Belgelendirme Programının İlgili Standardı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

TS EN ISO 9606-2

 •  

Belgelendirme Programının Amacı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Adayların TSE EN ISO 9606-2 standart gereklerine uygun test edilip​​ belgelendirilmesi

 •  

Belgelendirme Dokümanları

 

-TS EN ISO 9606-2 standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik Sınav Evrakları

-Performans Sınavı Evrakları

-Tahribatlı ve Tahribatsız muayene raporları

-Kamera Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Sertifikası

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi​​ 

 •  

Yeterlilik Belgesinin Dili

MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Türkçe-İngilizce

 •  

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Yeterlilik sınavlarına girmek için adaylardan herhangi bir ön şart talep edilmemektedir.

 •  

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti​​ dekontu

 •  

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik Sınav; 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Sınav

-Performans Sınavı

 •  

Sınav Süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir.

-Her Adayın Performans Sınav​​ Süresi;

B5-MIG Kaynağı (131)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :20 dk.  ​​ ​​​​ 

B9-TIG Kaynağı (141)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :30 dk.

 •  

Sınav Yeri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

KAMPÜS sınav alanı, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

 •  

Sınav Esnasında​​ Kullanılacak Malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı;

-Kaynak Makinesi ve Ekipmanları

-Kişisel koruyucu malzemeler

-Kaynak yapılacak ana malzeme ve sarf malzemeler

-Kaynak ölçü aletleri

-Performans sınav​​ evrakları​​ 

 •  

Sınav Soru Ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür.

-Her bir performans sınav parçası tek başına değerlendirilir

 •  

Soru Sayısı, Başarı Notu, Teorik Sınav ve Performans Sınav Değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

A1, B1 ve B2 Yeterlilik Birimleri Teorik Sınavı İçin;

​​ - Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

- A1 Yeterlilik birimi teorik sınav sorularının en az %60’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır

- B1 ve B2 Yeterlilik birimlerinin teorik sınav sorularının en az %50’ına doğru yanıt veren başarılı sayılır.

B1 ve B2 Yeterlilik Birimleri Performans Sınavları İçin;

-Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile​​ ölçülür.​​ Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.​​ 

-Ayrıca kaynak yapılan numune EN 10042’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğer eğme testi tercih edilecekse; eğme deneyi sonucunda herhangi bir yönde 3’mm den daha büyük bir çatlak olmamalıdır. Deney esnasında deney numunesinin kenarında görünen çatlağın yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka çatlaktan kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirmesinde göz ardı edilmelidir.​​ (TS EN ISO 9606-2 madde 7)​​ 

 •  

Tahribatsız ve Tahribatlı Testler

TS EN ISO 9606-2

TS EN ISO 9606-2 standardındaki Çizelge-9 gereklerine uygun yapılacak tüm testler

 •  

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29- PR.10-2-4.00​​ Kayıtların Kontrolü Prosedürü

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 

 •  

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

 •  

Sınava Tekrar Giriş Hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü /​​ MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır.​​ 

-A1 Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

-B1, B2 Birimleri için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 3 ayı geçemez.

B1, B2 Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 •  

Belge Geçerlilik Süresi

MYK-ULUSAL​​ YETERLİLİK-

TS EN ISO 9606-2

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.​​ 

 •  

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki​​ koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

 •  

Yeniden Belgelendirme

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

TS EN ISO 9606-2

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için​​ uzatılabilir.​​ 

 

 •  

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

-Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

FR.031/rev.1/0220

2​​ /​​ 3