Hizmetlerimiz

İnşaat / Alçı Levha Uygulayıcısı

Ulusal Yeterliliğe Ulaşmak için Tıklayınız

Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 Belgelendirme Programını İndirmek için Tıklayınız

BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:

BP.İNŞ.02

İlk Yay. Tar.

25.03.2017

Rev. No

03

Rev. Tarihi

01.07.2019

 

 

SIRA NO

FAALİYET BİRİMİ

DAYANAK

FAALİYETLER

1.

Belgelendirme Programının Adı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

12UY0054-3 -Alçı levha uygulayıcısı -Seviye 3 –(Revizyon:00)

2.

Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri

MYK-ULUSAL​​ YETERLİLİK

-A1​​ İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

-A2 Alçı levha uygulama işleminin yapılması

3.

Belgelendirme Programının ilgili standardı

 

11UMS0130-3 – Alçı levha uygulayıcısı -Seviye 3 –(Revizyon No :0)

4.

Belgelendirme Programının Amacı

 

Adayların 11UMS0130-3 standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi

5.

Belgelendirme dokümanları

 

- 11UMS0130-3 standardı

-Sınav Başvuru Formu

-Aday Taahhütnamesi

-Teorik Sınav Dokümanları

-Performans Sınav Kontrol Listesi

-Kamera​​ Görüntüleri

-Belgelendirme Karar Formu

-KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi

-MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

6.

Yeterlilik Belgesinin dili

MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

-Türkçe

-Belgenin yabancı dilde düzenlenmesi durumunda; Avrupa birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde düzenlenir.

7.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Herhangi bir ön şart yoktur

 

8.

Başvuru sırasında istenecek belgeler

PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

-Kimlik Bilgileri

-Sınav Başvuru Formu

-Sınav ücreti dekontu

9.

Sınav Türleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav için;4 Seçenekli Çoktan Seçmeli test, doğru-yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma​​ sorularını içeren yazılı sınav

-Performans Sınavı

10.

Sınav süreleri

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik Sınav süresi soru başına 1,5-2 dk verilecektir.

Performans Sınav süresi minimum,​​ yapılacak uygulamaya göredir.

11.

Sınav yeri

MYK-ULUSAL​​ YETERLİLİK

KAMPÜS, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.

12.

Sınav esnasında kullanılacak malzemeler

 

1.Teorik Sınav için;

-Sınav evrakları ve malzemeleri

2.Performans sınavı: (Sınav malzeme listesi formu)

-Alçı levha ve sarf​​ malzemeleri

-İş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlar

-Alçı levha işleme malzemeleri ve ölçü aletleri

13.

Sınav soru ağırlıkları

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-Teorik sınav soruları eşit puanla ölçülür

-Her bir performans sınav senaryosuna göre​​ değerlendirilir

14.

Soru sayısı, başarı notu, teorik sınav, mülakat sınav ve performans sınav değerlendirmesi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

-A1​​ (T1) Yazılı sınav:​​ Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.

(P1) Performans Sınavı: Sınav için belirlenen sürede en az​​ %70​​ başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülür.

 

-A2​​ (T2) Yazılı Sınav:​​ Bu birim kapsamında en az 5 soruluk​​ çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım​​ ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.

(P2) Performans Sınavı​​ :Sınav için belirlenen sürede sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülür.

15.

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden​​ yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

16.

Kayıtların Saklanması

MYK-Belgelendirme yönetmeliği Madde 29-​​ PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

 

 

-Kayıtların Saklanması

1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.

2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.

 

17.

İtiraz ve Şikayetler

PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

18.

Sınava tekrar giriş hakkı

PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü

Adayın 2 Adet sınav hakkı​​ bulunmaktadır. Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.

19.

Belge geçerlilik süresi

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

5 Yıl.

-Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 

20.

Gözetim Sıklığı

MYK-ULUSAL YETERLİLİK

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır

 

21.

Yeniden belgelendirme

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda alçı levha uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

22.

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması

MYK-ULUSAL YETERLİLİK-

PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü

-Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.

 

 

FR.031 Belgelendirme Programı Formu   3​​ /​​ 3