Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hakkında


Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hakkında

11.12.2019 tarih 30975 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinin Geçici Madde 1’in birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ve üçüncü fıkra kapsamında yer almayan tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için 31/8/2020 tarihine kadar durumlarını, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.”

Söz konusu 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması,

Ayrıca adı geçen yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

İlgili Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.