“Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)” ve “ Betonarme Demircisi (Seviye 3)” Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliklerinin güncellenme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla alan uzmanlarından oluşan MYK Çalışma Grubu oluşturulmuş ve 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılar ile ilgili UMS ve UY’lerin yeniden değerlendirilerek güncellenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Güncelleme çalışmaları tamamlandıktan sonra dokümanlar ilgili tarafların görüşüne sunulacak ve gelen görüşler doğrultusunda revize edilerek MYK İnşaat Sektör Komitesine sunulacaktır.